Toch islamitische school Roermond

Print
Toch islamitische school Roermond

Foto ter llustratie Afbeelding: iStock

Roermond neemt toch een islamitische basisschool op in het scholenplan 2019-2022. De eerdere afwijzing van het verzoek daartoe blijkt te wijten aan een fout van de gemeente.

Het verzoek was net op tijd binnen, maar de brief arriveerde bij het stadskantoor aan het Kazerneplein en kwam pas een dag later binnen bij de griffie op het stadhuis aan de Markt.

Afwijzing
De Stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland diende op 31 januari een verzoek in bij de gemeente Roermond om  een islamitische basisschool op te nemen in het scholenplan 2019-2022 dat naar het Ministerie van Onderwijs gaat. Het college wees dat verzoek om procedurele redenen af.

Ten eerste zou de stichting het verzoek pas op 1 februari hebben ingediend, terwijl het vóór die datum binnen moest zijn. Ten tweede ontbraken de benodigde gegevens, zoals cijfers die aan moeten tonen dat een islamitische basisschool levensvatbaar is in Roermond en op welke locatie de school moet komen. 

Te laat
De stichting leverde die cijfers alsnog aan, maar het college bleef bij zijn eerdere standpunt: het verzoek was  te laat binnen en louter ‘Roermond’ als locatie invullen, zou niet volstaan. De stichting liet het er niet bij zitten en benaderde de politiek. Die bedong onlangs tijdens een commissievergadering dat verantwoordelijk wethouder Ferdinand Pleyte zich nog eens in de kwestie  verdiepte.

Fouten
Pleyte erkent dat er een fout is gemaakt. Blijkbaar  kwam de aanvraag 31 januari (net op tijd dus) binnen op het stadskantoor aan het Kazerneplein, maar belandde een dag later pas bij de griffie in het stadhuis aan de Markt. De stichting kan dat met een ontvangstbewijs staven.

Daarnaast is volgens de wethouder inmiddels uit jurisprudentie gebleken dat het ministerie de locatie-eis  niet als een Wet van Meden en Perzen hanteert. Daarom is Pleyte bij nader inzien bereid de stichting het voordeel van de twijfel te geven en toch een islamitische basisschool op te nemen in het scholenplan, mits de raad daar donderdag mee instemt.

Geen rekening gehouden
Of het verzoek kans maakt in Den Haag, durft hij niet te zeggen. "Daar gaat de gemeente niet over. Wij beoordelen alleen of een aanvraag aan de eisen voldoet.”  Het ministerie moet dit jaar een besluit nemen. Gaat Den Haag akkoord dan is Roermond verantwoordelijk voor het realiseren van huisvesting en de bekostiging van het onderwijs leerpakket voor de nieuwe school. In de begroting voor volgend jaar is daar geen rekening mee gehouden. 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →