Herbestemming kerk Kerensheide haalbaar

Print
Herbestemming kerk Kerensheide haalbaar

Afbeelding: iStock

Stein - De Stichting Wijkcentrum St. Jozefkerk Kerensheide verwacht dat het bisdom nog deze week instemt met overdracht van de kerk voor een brede herbestemming.

Haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de kerk, de pastorie en de bijbehorende gronden kunnen worden gebruikt voor realisatie van zestien zorgwoningen, een zorghotel met twaalf kamers, een ruimte voor dagbesteding en ruimten voor een huisarts, apotheek en fysiotherapeut. Tevens zijn onder meer een pakketdienst en welzijnswinkel voorzien.

Cor Gabriëls, secretaris van de stichting, is blij met de uitkomsten van het onderzoek, dat leunt op een andere studie naar de woonbehoeften in relatie tot bevolkingskrimp. De opdracht hiervoor werd door de gemeenten en corporaties in de Westelijke Mijnstreek verstrekt aan het inmiddels failliete PC Kwadraat.

Behoefte
Volgens Gabriëls tonen de bevindingen van dit bureau aan dat in de regio precies behoefte is aan wat de stichting voorstelt. Realisatie vergt wel een investering die de initiatiefnemers onmogelijk zelf kunnen dragen. Inclusief het eerder becijferde achterstallig onderhoud aan de kerk (1,3 miljoen euro) is de totale investering zo’n 6 miljoen.

"Dit project kan niet gerealiseerd worden zonder inbreng van de overheid. Maar die heeft hier gezien haar taak ook belang bij." Het haalbaarheidsonderzoek kostte 30.000 euro en werd betaald door de gemeente, de provincie en de Rabobank.

Informatieavond
Eerder werden de uitkomsten van het onderzoek besproken met de directe buren van de kerk, die volgens Gabriëls enthousiast zijn. Op 23 juli is voor de hele wijk een informatieavond in zalencentrum Kerensheide. DOP Kerensheide wordt actief betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen en het invullen van activiteiten.

Aan het project zijn via een intentieovereenkomst naast gemeente en stichting nog vijf partijen verbonden: provincie, Rabobank, het kerkbestuur en Wonen Limburg. Van belang voor de invulling is ook de ­betrokkenheid van Anders Beter Westelijke Mijnstreek, een in 2012 ontstaan regionaal samenwerkingsverband van Zuyderland, huisartsenorganisatie Meditta, MCC Omnes, Samenwerkende Apothekers Maasland, patiëntenorganisatie Burgerkracht Limburg en zorgverzekeraar CZ.