Weert houdt ruim vier miljoen over op begroting 2017

Print
Weert houdt ruim vier miljoen over op begroting 2017

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

Weert verwachtte een plusje van ruim drie ton over 2017. Maar het werd uiteindelijk ruim vier miljoen euro dat de gemeente bij kon schrijven op haar bankrekening.

Dat is hoofdzakelijk te danken aan de extra grondverkopen in dat jaar en de daarmee gepaard gaande toegenomen leges voor bouwvergunningen. Die brachten samen bijna acht miljoen euro in het laatje.

Verder waren er onder meer meevallers bij het leerlingenvervoer (160.000 euro); de bijstandsuitkeringen (300.000 euro) en bij de loonkosten en inhuur van personeel bij de gemeente: 445.000 euro (overigens nadat vorig jaar een bedrag van 1,35 miljoen euro was bijgeraamd).

Tegenvallers
Tegenvallers waren er ook. Een afboeking van vele miljoenen op zalencentrum en bedrijfsverzamelgebouw de Poort van Limburg, had een ingrijpend effect op de eindafrekening van vorig jaar. De Poort van Limburg stond nog in de boeken voor een bedrag van 12,3 miljoen euro, maar is nu nog slechts een fractie daarvan waard. Verder waren er hogere uitgaven voor onder meer bestratingen (120.000 euro); onderhoud onverharde wegen (197.000 euro) en onderhoud plantsoenen (155.000 euro) dan begroot.

De huurinkomsten en exploitatie van gemeentelijk vastgoed vertoonden in 2017 een nadeel van twee ton.

De inkomsten voor de onroerendezaakbelasting vielen vorig jaar 243.000 euro lager uit dan gedacht. Dat komt volgens de gemeente vooral doordat er beduidend meer bezwaarschriften (met name via gespecialiseerde bureaus) zijn ingediend. Nog niet alle ingediende bezwaren zijn behandeld, maar van de bezwaarschriften die wel zijn verwerkt is 69 procent gehonoreerd. Dat was in 2015 en 2016 nog 50 procent. Verder is een bewaarschrift van woningcorporatie Wonen Limburg goedgekeurd, waardoor de waarde van een groot aantal huurwoningen aangepast moest worden.

Sportaccommodaties
Ook een flinke slok op de borrel, in negatieve zin, is een bedrag van zeven ton dat de gemeente tegoed heeft van een tweetal bedrijven, maar niet meer verwacht nog binnen te kunnen halen.

Verder is het de gemeente onvoldoende gelukt sportaccommodaties en buurthuizen te clusteren, waardoor ze twee ton minder heeft kunnen besparen.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen