Miljoenensubsidie voor onderzoek naar Parkinson

Print
Miljoenensubsidie voor onderzoek naar Parkinson

Afbeelding: De Limburger

Het Universitair Medisch Centrum in Maastricht krijgt twee miljoen euro subsidie voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Bedoeling is dat uiteindelijk het verloop van de ziekte beter te voorspellen is en dat behandelingen optimaler worden.

Het geld komt van de Limburgse Stichting De Weijerhorst, die met name medisch wetenschappelijk onderzoek ondersteunt.

Kortsluiting
Parkinson zorgt voor kortsluiting in het brein maar over de oorzaak van de ziekte is nog altijd weinig bekend. Doordat er nu geld beschikbaar komt kunnen wetenschappers met geavanceerde beeldvormingstechnieken op zoek naar processen en subtiele veranderingen in het brein die bijdragen aan Parkinson. Waardoor het verloop van de ziekte beter is te voorspellen en behandelingen meer op de persoon kunnen worden toegesneden.

Binnenwegen
"Tot op heden hebben we de snelwegen en provinciale wegen in de hersenen bestudeerd", zegt neurochirurg Yasin Temel. "We gaan nu kijken naar wat er gebeurt op de kleinste binnenwegen in het brein van Parkinsonpatiënten. Dat verschaft ons nieuwe en waardevolle informatie, waardoor we onze therapie efficiënter kunnen toepassen en individueler kunnen maken."