Hulpinstanties faalden bij zelfmoord 16-jarige jongen

Print
Hulpinstanties faalden bij zelfmoord 16-jarige jongen

Afbeelding: Istock

Er is dinsdag een bikkelhard rapport verschenen over Limburgse hulpinstanties. Aanleiding voor het onderzoek was de zelfmoord van een 16-jarige jongen in mei 2017 binnen de poorten van de gesloten jeugdzorginstelling SJSJ Icarus.

Bij gebrek aan een passende plaats werd de jongen in maart 2017 ondergebracht in de gesloten jeugdzorginstelling Stichting Jeugdzorg St.Joseph Icarus in Cadier en Keer. Tien weken later was zijn behandeling nog niet gestart en beroofde de jeugdige zichzelf van het leven. Dinsdag bleek dat het aantal zelfdodingen onder 10 tot 20-jarigen in één jaar tijd bijna is verdubbeld.

De inspectie concludeert nu dat het deze jeugdige 'gedurende lange tijd aan passende hulp heeft ontbroken'. In de laatste maanden van zijn leven moest hij daardoor kampen 'met veel onzekerheid en onduidelijkheid over zijn toekomst'. Hij heeft zelf wel expliciet om die duidelijkheid gevraagd, zo staat te lezen in het rapport.

Er was wel besloten dat de jongen een-op-een therapie zou krijgen, maar ondanks dat hij al tien weken in de instelling zat, was die therapie nog niet begonnen door 'wachttijden bij de therapeuten'.  De jongen had ADHD, een stoornis die verband houdt met autisme, verslavingsproblematiek en gedragsproblemen.

Van professionals die werken met zulke complexe jongeren mag volgens de inspecties worden verwacht dat zij suïcidaal gedrag kunnen 'signaleren', 'behandelen' en 'begeleiden'. Het opmerken van mogelijke zelfmoordneigingen gebeurt in de Zuid-Limburgse instelling volgens het rapport 'onvoldoende'. Ook zijn de medewerkers 'onvoldoende geschoold' in effecten en bijwerkingen van medicijnen. Bovendien zegt een psychiater die de medicijnen van de jongen afbouwde achteraf niet op de hoogte te zijn van zijn drugsgebruik. 

Onuitvoerbaar
Volgens de inspectie was er sprake van 'tegenstrijdige' en 'onuitvoerbare adviezen', 'afwijzingen' en 'uitgestelde zittingen'. Door zijn complexe problematiek kon de jongen moeilijk omgaan met deze onzekerheden. 

De inspecties erkennen dat de ondermaatse jeugdzorg zijn zelfmoord mogelijk in de hand heeft gewerkt. "Het ontbreken van passende hulp en daarmee de onduidelijkheid over zijn perspectief hebben mogelijk een negatieve invloed op de jeugdige gehad'', zo geven de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid toe.

Door de voogdijwerker en jeugdreclasseerder van Bureau Jeugdzorg Limburg is volgens de inspecties wel 'voldoende betrokkenheid, continuïteit en helikopterview geboden'. Zij moeten wel beter geschoold worden in het herkennen van suïcidaal gedrag en het voorkomen van zelfmoord, verklaren de inspecties. Bovendien werkte het ook niet mee dat op de dag dat de jongen voor de rechter moest verschijnen vanwege verschillende vergrijpen er uiteenlopende adviezen lagen van de Raad voor de Kinderbescherming.