Boetes voor Brabantse boeren die illegaal sproeien

Print
Boetes voor Brabantse boeren die illegaal sproeien

Sproeien van het gewas langs de sevenumsedijk nabij Koningslust Afbeelding: Stefan Koopmans

Het Brabantse waterschap De Dommel gaat de komende periode extra controleren bij boeren die sproeien. Aanleiding is de droogte en de uitkomst van controles eind vorige maand toen tijdens steekproeven zes van acht gecontroleerde boeren in overtreding waren en al werden beboet.

Het waterschap deelde tot dusver vooral boetes uit omdat boeren in strijd met het verbod overdag aan het sproeien waren. Vanwege de droogte is het in juni en juli verboden om grasland in beschermde gebieden tussen 10.00 en 17.00 uur te beregenen met grondwater. De hoogte van de boete bedraagt 500 euro.

Lees ook: Boeren Brabant mogen voorlopig niet sproeien door droogte

Hoge boetes
Het misbruik van oppervlaktewater en het sproeien zonder vergunning kunnen boetes tussen 700 en 2.000 euro opleveren, kondigde een woordvoerder aan.

Controles worden uitgevoerd om de kwaliteit en grondwatervoorraad op peil te houden, aldus het waterschap.