Workshops en website in strijd tegen seksuele intimidatie Maastricht

Print
Workshops en website in strijd tegen seksuele intimidatie Maastricht

Afbeelding: Istock

De gemeente Maastricht maakt een belangrijk punt van de strijd tegen seksuele intimidatie op straat en in het uitgaansleven.

Zowel aan de Universiteit Maastricht als bij Zuyd Hogeschool in de stad zullen onder meer workshops worden gaan verzorgd waarin het thema seksuele intimidatie van vrouwelijke studenten in de stad - en wat daartegen te doen is - wordt behandeld.

Dat gebeurt door studenten van de universiteit in samenwerking met de GGD en zorginstelling Mondriaan. Bekeken wordt nog of het onderwerp ook moet worden opgenomen in het lesprogramma van de middelbare scholen in Maastricht.

Consent Matters
Burgemeester Annemarie Penn-te Strake heeft woensdag andermaal een gesprek met het tienkoppige groepje universiteitsstudenten, dat zich ‘Consent Matters’ (toestemming is nodig) noemt. De vrouwelijke studenten meldden zich in oktober vorig jaar voor het eerst bij de gemeente met veelgehoorde klachten over seksuele intimidatie van vrouwelijke studenten, met name in het uitgaansleven.

Het ging daarbij vooral om ongewenst fysiek contact, nafluiten en seksueel getinte opmerkingen. Penn-te Strake liet daarop weten nadrukkelijk de strijd met dit soort gedrag te willen aanbinden. Die strijd wil ze zowel op het preventieve als op het repressieve vlak voeren, maar vooral dat laatste moet nog handen en voeten krijgen. Studenten van de universiteit brengen de omvang en de ernst van de problematiek in de stad momenteel met behulp van vragenlijsten in kaart.

Later dit jaar zullen de resultaten aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In combinatie met een quickscan die door het ministerie van Justitie en Veiligheid op lokaal niveau wordt uitgevoerd, moet dat uiteindelijk leiden tot concrete maatregelen in opsporing en vervolging.

Website
Vooralsnog wordt door onder meer de gemeente vooral ingezet op preventie. Behalve de workshops op onderwijsinstellingen en gesprekken met uitbaters van horecagelegenheden, komt er een website, ook een Engelstalige, waarop alle hulpverleners en instanties staan vermeld die verband houden met intimidatie.