Heerlen wil 20 'beschutte werkplekken' inrichten

Print
Heerlen wil 20 'beschutte werkplekken' inrichten

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

De gemeente Heerlen gaat dit jaar 20 mensen begeleiden naar een zogenoemde beschutte werkplek. Dat zijn sociale werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap.

Werkgevers worden daarbij actief benaderd om te kijken of ze beschutte werkplekken kunnen aanbieden. Het Werkgeversservicepunt (WSP) en de gemeente Heerlen willen zo duurzame arbeid voor mensen met een zwaardere arbeidshandicap bij veelal reguliere werkgevers creëren.

Op 1 januari 2015 heeft de wet Sociale Werkvoorziening plaats gemaakt voor de Participatiewet. Vanaf dat moment was geen instroom meer mogelijk voor werknemers in de sociale werkvoorziening. Om ervoor te zorgen dat mensen met een zwaardere arbeidshandicap toch aan het werk kunnen, start de gemeente Heerlen deze pilot. Wethouder Martin de Beer van Arbeidsmarkt is blij met deze proef. “Op deze manier krijgen we de talenten van mensen goed in kaart en dat is een voorwaarde om een goede plaatsing op een duurzame beschutte werkplek mogelijk te maken.”