'Donald Trump overwoog militair ingrijpen in Venezuela'

Print
'Donald Trump overwoog militair ingrijpen in Venezuela'

Afbeelding: AFP

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar augustus geopperd om de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro omver te werpen door het land binnen te vallen. Dit idee moest hem door hooggeplaatste medewerkers uit het hoofd worden gepraat, meldt persbureau Associated Press (AP).

Naar aanleiding van instabiliteit in Venezuela, dat al jaren onder een economische crisis gebukt staat, zei Trump in augustus in het openbaar dat er 'vele opties zijn voor Venezuela, ons buurland, waaronder een militaire optie'. 

Gevaar
Een dag eerder opperde hij dit tijdens een vergadering over sancties in het Oval Office, zegt een hooggeplaatste medewerker die op de hoogte is van wat er werd besproken tegen AP.

Trump zou zijn naaste medewerkers hebben gevraagd of de VS niet simpelweg kon aanvallen, met als redenering dat het bewind van Maduro en de economische en politieke chaos die eruit voortkomen een gevaar vormt voor de regio. 

Extremisme
Volgens de hooggeplaatste official, die niet bij naam wordt genoemd, waren de aanwezigen in het Witte Huis met stomheid geslagen. Onder hen waren onder meer de toenmalige nationale veiligheidsadviseur HR McMaster en voormalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. 

Zij praatten om beurten op Trump in en voerden meerdere argumenten aan. Onder meer het vervreemden van Latijns-Amerikaanse bondgenoten kwam ter sprake. Ondanks hun argumenten stond Tillerson een dag later naast Trump tijdens een persconferentie, toen de president begon over een mogelijke 'militaire optie'.

Later die dag liet het Witte Huis weten dat Trump een telefoontje van de Maduro had geweigerd. De Venezolaanse minister van Defensie noemde de uitspraken van Trump vervolgens 'het toppunt van extremisme'.

VN-top
Volgens AP was de zaak hiermee nog niet afgedaan. Trump begon kort na de persconferentie tegen de Colombiaanse president Juan Manuel Santos over een mogelijke inval. Twee Colombiaanse officials bevestigen dit tegenover het persbureau.

Zelfs tijdens een VN-top in september kwam het onderwerp ter sprake, tijdens een diner met leiders van Latijns-Amerikaanse bondgenoten van de VS. 'Mijn staf heeft me verteld hier niets over te zeggen', zei Trump. Daarna vroeg hij de aanwezige leiders of ze zeker wisten dat militair ingrijpen geen goede oplossing was.

Over Venezuela als gespreksonderwerp tijdens dit etentje werd eerder dit jaar al geschreven door de website Politico. Iedere leider antwoordde dat zij er zeker van waren dat ze Venezuela niet wilden binnenvallen. 

Achtergrond
Uiteindelijk zou het McMaster zijn geweest die na herhaaldelijk inpraten op Trump het idee naar de achtergrond wist te verdringen. Inmiddels zou de Amerikaanse president geen interesse meer tonen in het omver werpen van de Venezolaanse regering.

Maduro heeft al gereageerd op het verhaal van AP; volgens hem bewijst het dat de VS wordt geleid door 'mensen met een racistische en criminele visie'. De Venezolaanse president werd onlangs herkozen tijdens zeer omstreden presidentsverkiezingen. Hij blijft tot 2025 aan de macht.