Heerlen in beroep tegen uitspraak over Wmo-beleid

Print
Heerlen in beroep tegen uitspraak over Wmo-beleid

Afbeelding: iStock

Heerlen heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak over Stand-By. De gemeente gaat in beroep omdat het de uitspraak van de bestuursrechter van eind mei ‘onvolledig en discutabel’ vindt.

"We achten het wenselijk en nodig voor de uitvoering van ons Wmo-beleid dat het hoogste rechtelijke college duidelijkheid biedt", licht wethouder Peter van Zutphen (SP) toe. 

Maatwerk
De Heerlense aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Stand-By, moet op last van de rechter worden herzien. De gemeente stuurt aan op maatwerk via een coöperatie van zorgaanbieders en weigert de meeste aanvragen voor persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Hierop volgden rechtszaken van burgers die gebruik wilden blijven maken van hun zorgverlener buiten die coöperatie. Daarbij volgden twee bodemprocedures, waarvan de uitspraak nadelig was voor de gemeente. Tegen één uitspraak tekent de gemeente beroep aan, omdat deze volgens de gemeente de meeste relevante aspecten omtrent het fundamentele vraagstuk bevat.

Dit beroep betekent volgens de gemeente niet dat mensen die al een zaak hebben gewonnen over de toewijzing van een pgb ineens in het ongewisse verkeren. Een beroepszaak kan namelijk wel een jaar in beslag nemen. "Voor de individuele gevallen waarin er een uitspraak van de rechtbank ligt, conformeren wij ons aan die uitspraak."