Een op de vijf Nederlanders zeer gelukkig

Print
Een op de vijf Nederlanders zeer gelukkig

Afbeelding: iStock

Ruim een vijfde (22 procent) van de Nederlandse bevolking van achttien jaar of ouder beschouwt zichzelf als zeer gelukkig. Op een schaal van één tot tien waarderen ze hun geluk met een negen of een tien.

Nog geen drie procent van de Nederlanders bestempelt zichzelf als ongelukkig. Hun cijfer is een vier of minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een enquête.

De zeer gelukkigen zijn vooral gehuwden, mensen in de hoogste inkomensklasse en werkenden. Gescheiden volwassenen, laagopgeleiden en mensen in de laagste inkomensgroep zijn juist het vaakst ongelukkig, blijkt uit de cijfers van het CBS, die de periode 2013-2017 bestrijken.

Gelukkig is ook gezond
Wie geluk ervaart, ervaart ook een goede gezondheid. Dat zegt 86 procent van de 18-plussers die zich zeer gelukkig noemden. Van de ongelukkigen noemt 37 procent zijn gezondheid slecht of zeer slecht.

De gelukkigen hebben een goed sociaal leven. Van de volwassenen die zeiden zeer gelukkig te zijn, heeft 56 procent dagelijks contact met familie, vrienden of kennissen. Dat is meer dan bij de rest van de bevolking (50 procent). "Daarnaast zijn zij iets vaker actief als vrijwilliger, en hebben zij meer vertrouwen in de medemens", concludeert het statistiekbureau.

Wantrouwen
Bij de niet-gelukkigen ligt dat anders. Hun dagelijks of wekelijks contact met familie, vrienden of buren is minder en ook doen ze naar verhouding minder vrijwilligerswerk. Bijna 37 procent van de ongelukkigen geeft aan dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn. Onder degenen die niet ongelukkig zijn, is dat 60 procent.