Onderbanken mengt zich nu al in puur Schinnense kwestie

Print
Onderbanken mengt zich nu al in puur Schinnense kwestie

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

Amstenrade - De gemeenteraad van Onderbanken heeft een motie aangenomen tegen de verhuizing van voetbalclub Amstenrade naar Oirsbeek.

Op 1 januari gaan Schinnen, Onderbanken en Nuth pas fuseren tot Beekdaelen. Maar Onderbanken en in mindere mate ook Nuth bemoeien zich nu al met een puur Schinnense beslissing: de gedwongen verhuizing van VV Amstenrade naar Oirsbeek.

Verzet
B en W van Schinnen en de coalitiepartijen CDA en Vernieuwingsgroep blijven vasthouden aan het vertrek van de voetballers uit het dorp. Een motie van oppositiepartijen VVD en PvdA om de club op de Gijselaar en dus voor Amstenrade te behouden, sneuvelde donderdagavond. Langdurig verzet van de club, gesteund door negen andere verenigingen in het dorp, heeft het gemeentebestuur van Schinnen niet op andere gedachten kunnen brengen.

Lees ook: Breed verzet tegen vertrek voetbalclub Amstenrade

Op bijna hetzelfde moment werd in de gemeenteraad van Onderbanken een vergelijkbare motie ingediend, die wel werd aangenomen. Volgens de motie is verplaatsing van VV Amstenrade in strijd met de uitgangspunten van de fusie, die voorschrijven dat gemeente en bewoners met elkaar in gesprek moeten blijven over de basisvoorzieningen in een dorp. ‘Ook is de verhuizing niet goed voor de leefbaarheid van Amstenrade en daarmee niet in het belang van de toekomstige gemeente Beekdaelen, staat in de motie.

B en W van Onderbanken verzoeken Schinnen indringend hun standpunt te heroverwegen en het dossier uit te stellen tot na de fusie.

Nuth
In Nuth valt ook zo’n geluid te horen bij wethouder Fons Heuts. Die snapt niet hoe Schinnen tot de verhuizing heeft kunnen besluiten. "Reuring ontstaat met name door voorstellen en keuzes die ik en velen met mij niet snappen. Zoals de voetbalclub Amstenrade overhevelen naar Oirsbeek, waardoor je vierhonderd mensen tegen je in het harnas jaagt. Wie bedenkt zoiets?”, zei Heuts onlangs in een interview.

Het gemeentebestuur respecteert dat de voetbalclub voor haar belangen strijdt. "Maar wij houden eraan vast om te zorgen dat Amstenrade in de toekomst vitaal en leefbaar is.” Dat laatste wordt door Onderbanken en de verenigingen in het dorp juist bestreden.

Project
Ontwikkeling van de Gijselaar is een groot project dat deel uitmaakt van de lokale investeringsagenda, die door de colleges van Schinnen, Nuth en Onderbanken zijn goedgekeurd, stelt B en W van Schinnen.

De voetbalclub is gevraagd mee te denken over de inrichting van sportcomplex de Oirsprong in Oirsbeek. Voorzitter Harrie Geurten beraadt zich echter op andere stappen, zoals een mogelijke rechtsgang.