Gulpen als mediator tussen Vaals en Eijsden-Margraten

Print
Gulpen als mediator tussen Vaals en Eijsden-Margraten

Afbeelding: Mitchell Giebels

Vaals doet even niet mee met de Trambaanfietsroute door het Heuvelland. Maar de deur blijft ook voor Vaals op een kier staan, benadrukt Gulpen-Wittem.

Ja, er zit een haar in de boter, erkent wethouder Guido Houben van Gulpen-Wittem. Het plotselinge afhaken van Vaals bij de Trambaanfietsroute is bij de andere gemeenten in het Heuvelland inderdaad slecht gevallen. Maar de crisis rond de Trambaanroute betekent volgens Houben niet meteen het einde van de ­samenwerking van de Lijn 50-gemeenten. Hij vergelijkt het met een goed huwelijk: "Je bent het niet altijd met elkaar eens. Maar daarvoor ga je niet meteen uit elkaar.”

Stuurgroep
Vaals heeft zichzelf teruggetrokken uit het Trambaanfietsroute-overleg. Op aandringen van de gemeenteraad stapt wethouder John Coenen uit de stuurgroep die het project begeleidt.

Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten laten de deur echter op een kier staan. Als Vaals later besluit om toch weer aan te haken bij het overleg over de fietsroute, dan is Coenen volgens Houben hartelijk welkom.

Houben ziet daarbij voor zichzelf de rol van mediator weggelegd. Vaals heeft zichzelf in een lastige positie gemanoeuvreerd. En Eijsden-Margraten voelt zich als trekker van het project lelijk in het hemd gezet door Vaals. Gulpen-Wittem hangt daar een beetje tussenin. Dat geeft hem wellicht de mogelijkheid om in deze gevoelige kwestie te bemiddelen, verwacht Houben, en alle kikkers weer terug in de kruiwagen te krijgen.

Motie
Houben voelt zich daarbij gesterkt door een motie die de gemeenteraad van Gulpen-Wittem deze week unaniem heeft aangenomen. De raad spreekt daarin nadrukkelijk dat de planvorming gewoon door moet gaan, met als inzet nog steeds ‘een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Maastricht en Aken’.

In de motie biedt Gulpen-Wittem Vaals ook expliciet de kans om de ­affaire zonder gezichtsverlies te ­beëindigen. Bij het zoeken naar een geschikt tracé is het spoor van de vroegere tram weliswaar ‘leidend’, maar afwijkingen moeten ‘op onderdelen’ mogelijk zijn.

Met andere woorden: als Vaals de schade kan beperken door een ander tracé te kiezen, zal Gulpen-Wittem in elk geval niet dwarsliggen.