Statensingel en Frontensingel vanaf donderdag één rechte lijn

Print
Statensingel en Frontensingel vanaf donderdag één rechte lijn

Op de kruising Statensingel wordt gewerkt aan het verleggen van leidingen. Afbeelding: Fred Berghmans

Autoverkeer kan vanaf donderdagochtend 12 juli volop gebruik maken van de nieuwe rechtdoorgaande rijbanen op het verkeerspunt Statensingel en Frontensingel, waar voorheen een 'knikje' genomen moest worden.

De t-splitsing is bij de aanpassingen rond het Noorderbrugproject volledig op de schop gegaan. Verkeer kon tijdens het 'gladstrijken' van de driesprong gefaseerd van de weg gebruik blijven maken. De nieuwe rijbanen krijgen woensdagnacht hun markeringen, waarna donderdag auto's de weg parallel aan het pand van het Leger des Heils kunnen gebruiken.

(Brom-)fietsers moeten nog iets langer geduld hebben. Het fietspad over de singels tussen de Capucijnenstraat en de Maagdendries gaat vrijdag 20 juli in de loop van de dag open.

Cabergerweg
De Cabergerweg, die aansluit op de Fronten- en Statensigel, blijft tot medio september dicht voor autoverkeer. Er wordt daar gewerkt aan een onderdoorgang en bruggen zodat de Hoge en Lage fronten met elkaar verbonden zijn. 

Maagdendries
De kop van de Maagdendries, tussen de Statensingel en Lindenkruis, is inmiddels ook aangesloten op de nieuw ingerichte rijbanen op de kruising met de Statensingel. De Maagdendries is vanaf vrijdag 20 juli weer open voor het verkeer.

Omwonenden zijn door de gemeente per brief over de ontwikkelingen op de hoogte gebracht.