VMBO: toch geen herexamen maatschappij, uren geleerd voor toets die niet komt

Print
VMBO: toch geen herexamen maatschappij, uren geleerd voor toets die niet komt

Afbeelding: Jean Pierre Geusens

De externe examencommissie van VMBO Maastricht is teruggekomen op haar beslissing dat alle eindexamenleerlingen maatschappijleer moeten overdoen.

Uit een mail maandagavond aan ouders blijkt dat toch niet alle leerlingen dat vak moeten inhalen.

Boze brief
Vorige week nog besliste de commissie dat op "basis van de vele hiaten in de cijferlijsten bij alle leerlingen" iedereen één nieuwe totaal-toets moest maken voor maatschappijleer. Advocaat Wouter Geertsen schreef eind vorige week namens 130 ouders hierover een boze brief waarin hij om opheldering vroeg. Nu stelt de commissie dat veel leerlingen toch voldoende gescoord hebben voor dit vak. Deze leerlingen hoeven maatschappijleer dan ook niet over te doen.

Andere vakken
Wellicht hoeven sommige leerlingen ook andere vakken niet over te doen. De commissie breidt het onderzoek naar maatschappijleer namelijk ook uit naar alle andere vakken. Donderdag is hierover duidelijkheid.