Mbo-ers krijgen koksmes en kappersschaar te leen: 'Iedereen moet onderwijs kunnen volgen'

Print
Mbo-ers krijgen koksmes en kappersschaar te leen: 'Iedereen moet onderwijs kunnen volgen'

Afbeelding: iStock

Studenten die aan een mbo-opleiding beginnen, draaien niet langer zelf op voor de aanschaf van materialen die ze daarvoor nodig hebben. Nu betalen bijvoorbeeld leerlingkappers en –koks nog honderden euro’s voor messensets en scharen uit eigen zak.

Daar komt na de zomer een eind aan, schrijft minister Ingrid van Engelshoven dinsdag aan de Tweede Kamer. Middelbare beroepsopleidingen worden met nieuwe afspraken tussen het ministerie, MBO Raad en jongerenorganisatie JOB verplicht om alle middelen ter beschikking te stellen die een student – ongeacht de opleiding die hij of zij volgt – nodig heeft om onderwijs te volgen en een diploma te halen.

Daar staat wel tegenover dat messen, scharen of ander gereedschap eigendom blijven van de school. De student krijgt ze in bruikleen en de school bepaalt of de spullen ook buiten school mogen worden gebruikt. Als de mbo’ers gaan stagelopen, moet het bedrijf waar ze aan de slag gaan zorgen voor de juiste spullen.

In het schooljaar 2017-2018 volgden 486.000 jongeren een opleiding aan een mbo, blijkt uit cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een kleine achtduizendvijfhonderd daarvan volgen een opleiding tot kok en achtduizend tot kapper. Deze krant becijferde in 2015 dat een leerlingkapper tot veertienhonderd euro kwijt is aan scharensets.

Ergernis
De hoge schoolkosten zorgen al jaren voor ergernis. Sinds 2015 wordt de bijdrage aan de schoolkosten van maximaal zevenhonderd euro niet meer aan het begin van het schooljaar, maar maandelijks uitgekeerd via het kindgebonden budget.

Hierdoor kwamen minderjarige mbo-studenten van ouders met een krappe beurs in moeilijkheden. Sommige mbo’s startten noodfondsen, andere ouders klopten bij de Stichting Leergeld aan voor een financieel steuntje in de rug. De SP spoorde Van Engelshoven aan om met een oplossing te komen.

De D66-bewindsvrouw is blij dat er nu duidelijkheid komt. "Iedereen moet onderwijs kunnen volgen. Ook als je portemonnee minder goed gevuld is." Studenten mogen nog steeds zelf hun eigen messenset, gereedschap of scharen aanschaffen, benadrukt voorzitter Ton Heerts van de MBO-raad. "Wil je dat niet, dan helpt de school je."

Uitlokken
In de nieuwe regels die de minister naar de Kamer heeft gestuurd, staat dat de school ‘niet mag uitlokken dat een student of diens ouders zich toch onder druk gezet voelen’ om de spullen zélf te kopen.

Mbo-leerlingen krijgen straks niet alles ter beschikking wat ze nodig hebben voor hun opleiding. Voor bijvoorbeeld schoolboeken en een laptop, die zij houden, moeten ze zelf betalen.