MER: meer onderzoek windpark Venlo

Print
MER: meer onderzoek windpark Venlo

Afbeelding: anp

Venlo / Horst - De provincie Limburg moet de aanvraag voor windpark Greenport Venlo beter onderbouwen. Dat vindt de landelijke commissie die de milieueffecten beoordeelt.

Eerst wilden de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas het park met negen windmolens mogelijk maken. De gemeenteraad van Venlo keerde zich in maart echter tegen het plan vanwege een gebrek aan draagvlak onder omwonenden en de gevolgen voor het milieu.

De provincie besloot het initiatief over te nemen. Zij wil haar belofte aan het rijk gestand doen door voor 2020 voldoende windenergie in Limburg op te wekken. Provinciale Staten hebben de MER-commissie gevraagd het plan nog eens te bekijken voordat zij een besluit nemen. Die eist een betere onderbouwing.

Andere mogelijke locaties
Zo dient de provincie een vergelijking te maken tussen Greenport en andere mogelijke locaties voor een windpark in Limburg. In de eerdere aanvraag, ingediend door Venlo en Horst aan de Maas, stond dat Greenport de enige beschikbare locatie in die twee gemeenten was. Omdat het grondgebied van de provincie groter is, wordt het zoekgebied ook groter.

Rosse vleermuizen
Ook vraagt de MER-commissie aandacht voor met name de rosse vleermuis. De windmolens in Venlo maken waarschijnlijk veel slachtoffers. Omdat veel rosse vleermuizen doortrekkers zijn en er in de regio meer windparken (gepland) zijn, kan dat aantal fors oplopen. Dat effect moet Maastricht in beeld brengen.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen