Barbecue gemeente Stein verplaatst wegens discussie

Print
Barbecue gemeente Stein verplaatst wegens discussie

Afbeelding: Johannes Timmermans

Stein - Het verwachte collegebesluit over brouwerij De Fontein in Stein is nog steeds niet bekend. Wel dat de gemeente na dertien jaar uitzoekt wat er allemaal mag. De barbecue voor het reces werd zekerheidshalve elders gehouden.

Het had een gezellig samenzijn voor het reces moeten zijn bij brouwerij De Fontein in Stein. De jaarlijkse barbecue met college, raad en ambtenaren van Stein, gisteren, was echter verplaatst naar de brasserie in Steinerbos. Dat hield verband met de opgelaaide discussie over de bedrijfsvoering van de brouwerij en de vraag of die in overeenstemming is met de vergunning en afspraken.

Uitgedijd
De eigenaren willen graag uitbreiden maar omwonenden verzetten zich ertegen, openlijk nu ook de politiek het erover heeft. Dit begon op 28 juni toen in een beeldvormende vergadering een omwonende de zorgen van velen verwoordde over de uitgedijde exploitatie. Tegelijk kreeg de gemeente het verwijt niet op te treden tegen overlast door onder meer foutparkeren en geluidhinder na de reguliere sluitingstijd.

Klachten
Het college zou vorige week besluiten of het een positieve grondhouding jegens de uitbreidingsplannen aannam. B en W kondigden deze week daarentegen onderzoek aan naar de thans toegestane activiteiten. Dit naar aanleiding van een stroom klachten uit de buurt die volgens het college volgde na de beeldvormende vergadering.

Gezongen
Jack Meijers (CMB) en Frans van der Avert (PS) concluderen nu dat de barbecue die de gemeente er hield, strijdig met de regels was. "De sfeer was prima, er werd gezongen. Nu begrijp ik waarom de exploitant toen zo zuinig keek", zegt Van der Avert. Dat het college nu pas uitzoekt welke horeca-activiteit hier wel en niet mag, geeft Meijers te denken. "Dat is slordig, zo ga je niet met omwonenden om. Je maakt je tegenover hen belachelijk."

Willekeur
Meijers bespeurt ook willekeur, aangezien anderen die zich niet aan de regels houden, wel aangepakt worden. Hij wil opheldering over de samenwerking tussen De Fontein en de gemeente gedurende 2,5 jaar om te komen tot een gedegen stappenplan voor uitbreiding van het bedrijf. De exploitant heeft hier melding van gemaakt in een uitnodiging aan de raadsfracties om hen te informeren over het uitbreidingsplan. Ook SB wil van het college opheldering over de rol van de gemeente in dit proces.

Plan
Brouwer Rik Brouns hoopt dat het college snel duidelijkheid verschaft, zodat hij verder kan met de planvorming. "Er wordt van alles beweerd nu, maar er is nog geen plan, er zijn enkel ideeën." Brouns zegt dat hij omwonenden heeft uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan.