Minder leerlingen: banen weg bij Venlose scholen

Print
Minder leerlingen: banen weg bij Venlose scholen

Den Hulster op archieffoto. Afbeelding: Google

Venlo - Krimpende leerlingenaantallen. Bij de middelbare scholen in Venlo verdwijnen veertig banen. De komende drie jaar gevolgd door een reductie van nog eens 25 fte.

Er verdwijnen per 1 augustus veertig voltijds lerarenbanen bij de drie middelbare scholen in Venlo. Deels heeft dat te maken met de krimp maar deels ook omdat er bij het Blariacum in 2017 te veel docenten waren aangenomen. Volgens bestuurder Peter Badoux van de Onderwijs Gemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) is de pijn komend schooljaar het grootst. De komende drie jaar worden er in totaal nog eens 25 fulltime banen geschrapt. Er vallen overigens geen gedwongen ontslagen.

Regeling
Onder OGVO vallen de middelbare scholen Blariacum, Valuas en Den Hulster. Volgens Badoux zijn er tal van regelingen in het leven geroepen om het aantal docenten dat daadwerkelijk weg moet, zo klein mogelijk te houden. Hij verwacht dat er voor zo’n twintig docenten die nu een tijdelijk contract bij ons hebben, geen plek meer is. Wel vindt Badoux het een zorgelijke situatie dat er op dit moment veel docenten weg moeten, terwijl ze waarschijnlijk over een paar jaar weer nodig zijn. 

Tekort
OGVO heeft zo’n 6000 leerlingen. Komend schooljaar beginnen er 150 leerlingen minder dan vorig jaar in de brugklassen. Financieel gezien zit OGVO niet echt op rozen. Er is mede door de forse overschrijding van het aantal docenten bij het Blariacum een tekort van 800.000 euro over 2017 ontstaan, blijkt uit het jaarverslag. Naar verwachting schrijft OGVO in 2019 weer zwarte cijfers.