Minister wil niet wijken: mijnschade blijft verjaard

Print
Minister wil niet wijken: mijnschade blijft verjaard

Afbeelding: Luc Lodder

Geen millimeter wil minister Eric Wiebes wijken. Mijnwet is Mijnwet. In die wet staat dat mijnschade na dertig jaar niet meer verhaald kan worden. Tenzij de rechter anders beslist.

Het is aan de rechter om te beslissen of in twee gevallen in Kerkrade de in de Mijnwet genoemde verjaringstermijn van dertig jaar voor vergoeding van mijnschade op grond van ‘redelijkheid en billikheid’ moet worden doorbroken.

Rechter
Indien de bestuursrechter in Roermond aldus zou besluiten, dan hoopt VVD-minister Eic Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in de gelegenheid te worden gesteld alsnog te beoordelen of schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Deze zaak leent zich volgens hem namelijk niet voor een directe finale rechterlijke uitspraak. De minister wil liever (nog) geen jurisprudentie in de mijnschadeverjaring.

Ingewikkeld
Het is een ingewikkelde schadezaak die de buren Hendriks en Vanhommerig uit de Markstraat in Kerkrade, daarin juridisch gesteund door de provincie Limburg, hebben aangespannen tegen de minister. Aan beide woningen is ernstige schade ontstaan. Waarschijnlijk mijnschade, oordeelde de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb). Veroorzaakt door een later ontstaan mankement aan een verticale boring van vóór 1969 van de Domaniale Mijn in Kerkrade.

Verstreken
Als beheerder van het Waarborgfonds Mijnschade erkent de minister de schade niet als mijnschade, omdat de verjaringstermijn daarvoor volgens de Mijnwet is verstreken. Omdat instorting dreigde, mocht het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg wel een vergoeding uitkeren. In totaal 47.638,80 euro, waarvan het grootste deel bestemd was voor de schade aan het huis van Hendriks. "Ik ben van mening dat de geleden zaakschade hiermee volledig is vergoed", laat Wiebes weten. Zeker omdat de door de Tcbb vastgestelde schade - bij Hendriks 39.220 euro en bij Vanhommerig 2.938 euro - lager is dan het uitgekeerde bedrag.

Compensatie
De Kerkradenaren bestrijden dit. Zij eisen samen een extra bedrag van 4542,39 aan recentere herstelkosten en een jaarlijks bedrag van 5530 euro voor het door de Tcbb geadviseerde regelmatige onderzoek naar de actuele stand van zaken. Verder willen zij gecompenseerd worden voor forse waardedaling van hun eigendom. In dat laatste gaat Wiebes zeker niet mee, omdat hier sprake is van vermogensschade en niet van zaakschade.

Verborgen
Eisers blijven wijzen op verborgen zaakschade als gevolg van een vroegere mijnbouwactiviteit, die naar de maatstaven van ‘redelijkheid en billikheid’ als mijnschade erkend moet worden. Immers, het moment dat de afdichting van die smalle luchtschacht stukging, is volgens hen de ingangsdatum voor de verjaringstermijn. En die datum is niet meer vast te stellen.

Uitspraak over zes weken.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu