Miljoenen voor facelift van Wittevrouwenveld Maastricht

Print
Miljoenen voor facelift van Wittevrouwenveld Maastricht

Afbeelding: Rob Oostwegel

A2-tunnel af, Groene Loper gereed. Nu is het de beurt aan de aanpalende volkswijk Wittevrouwenveld. Woningcorporatie Servatius trekt 11 miljoen euro uit voor sloop, nieuwbouw en opwaardering. Aan de andere kant van de Maas loopt een soortgelijk project in Mariaberg.

Een miljoenenimpuls voor de woningvoorraad in Wittevrouwenveld. Voor in totaal 11 miljoen euro gaat woningstichting Servatius aan de slag met de opwaardering van het woonklimaat in de klassieke Maastrichtse volkswijk. Die operatie is in principe opgeknipt in drie delen, te beginnen met de Tillystraat en omgeving. Daar zijn of worden momenteel woningen gesloopt, om vanaf oktober plaats te maken voor nieuwbouw. Het gaat in totaal om 87 nieuwe huizen, waarvan het merendeel zich in de sociale huursector bevindt.

De aandacht is daarbij vooral gericht op senioren en starters. Twintig woningen zullen door een andere partij dan Servatius worden ontwikkeld in de vrije sector, meldt de corporatie. Het nieuwbouwgebied behelst behalve de Tillystraat ook de Mondragonstraat, Stadhoudersstraat en Burgemeester van Akenstraat. Naar verwachting zijn de woningen eind volgend jaar klaar.

Tillystraat
In de Tillystraat verkeren zeventien huurwoningen nog in dusdanige staat dat ze niet gesloopt hoeven te worden. Bij wijze van proef verkoopt Servatius zes van die panden als ‘kluswoning’. Dit betekent dat de voorgevel door de corporatie weliswaar aan het nieuwe straatbeeld zal worden aangepast, maar dat de koper het huis vanbinnen uiteraard naar eigen smaak mag aanpassen. 

Burgemeestersbuurt
Het tweede deel van de operatie in Wittevrouwenveld behelst de renovatie van ruim honderd eengezinswoningen in de ‘burgemeestersbuurt’. De huizen zullen worden opgeknapt en verduurzaamd. Het energiezuiniger wonen zal zo goed als zeker worden vertaald in een iets hogere huursom, maar doordat de energielasten dus aanzienlijk lager liggen, zal dat per saldo geen negatieve effecten op de portemonnee hebben. Het project start eind dit jaar en moet in het voorjaar van 2019 zijn afgerond.

Bauduinstraat
In het derde deel trekt Servatius samen op met collega-corporatie Maasvallei. Het gaat om de bouw van appartementen in de Burgemeester Bauduinstraat, pal aan de Groene Loper. Op termijn moeten daar twee appartementenblokken en tien grondgebonden woningen in de sociale huursector komen.