‘Meer arbeidsmigranten in Venloos klooster Bethanië’

Print
‘Meer arbeidsmigranten in Venloos klooster Bethanië’

Afbeelding: Le Giesen

Venlo - Er is enorme behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Vanwege de groei van de logistieke sector in Venlo wil huisvestings-organisatie Flexrooms Venlo het aantal bedden in Klooster Bethanië uitbreiden van 225 naar 400.

Flexrooms Venlo wil het aantal bedden voor arbeidsmigranten in Klooster Bethanië aan de Kaldenkerkerweg uitbreiden van 225 naar 400. De huisvestingsorganisatie heeft daartoe een principeverzoek ingediend bij de gemeente Venlo, die in gesprek is met de initiatiefnemer en na de zomer een besluit verwacht te nemen.

Arbeidsmigranten
Flexrooms Venlo huisvest sinds enige tijd arbeidsmigranten in het 2003 door de Congregatie van de Dominicanessen van Bethanië verlaten klooster. Menno Verfürden van Flexrooms Venlo verduidelijkt dat zijn organisatie vooral vanwege de groei van de logistieke sector in Venlo en omstreken zwaar overvraagd wordt. Volgens hem is er een enorme behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten.

Globaal
Verfürden zegt nog niet dieper op de uitbreidingsplannen in te kunnen gaan. "Het gaat om een globaal verzoek met de vraag of de gemeente mee wil werken. Onze architect is eigenlijk pas net begonnen. We staan aan het begin van het traject." Wel laat hij weten dat Flexrooms binnen de bestaande bouwvolumes op het terrein wil uitbreiden en een renovatie wil uitvoeren. Daarmee worden de voorzieningen op locatie volgens hem beter en het complex een stuk duurzamer.

Communicatie
Hij had liever gezien dat het uitbreidingsplan de media nog niet had gehaald. Het initiatief kwam echter naar buiten omdat de gemeente Venlo daar melding van maakte in de beantwoording van raadsvragen. "Vanwege de vakantieperiode is het voor ons lastig om nu de buurtbewoners te informeren, maar dat willen we zeker doen. Communicatie met de buurt vinden wij erg belangrijk."