Burgerpanel: harder optreden tegen vervuilers stadspark

Print
Burgerpanel: harder optreden tegen vervuilers stadspark

Onlangs plaatste de gemeente perscontainers in het stadspark, om afval tegen te gaan. Afbeelding: Laurens Bouvrie

Zodra het mooie weer zich aandient stapelt afval zich op in parken, met name in het stadspark, in Maastricht. De gemeente plaatste perscontainers om het afval tegen te gaan. De leden van het burgerpanel van VIA Maastricht vinden in overgrote meerderheid dat vervuiling vooral moet worden aangepakt met meer handhaving.

Van de ruim 350 deelnemers aan het onderzoekspanel van Tip Maastricht over vervuiling van het stadspark vond een minderheid van 47 procent dat de nieuw geplaatste perscontainers bijdragen aan afname van de vervuiling. Bijna het voordeel van de twijfel.

Handhaving
Over hoe het dan wel zou  moeten om verloedering van het park terug te dringen was het panel zeer uitgesproken. Er moet simpelweg veel harder worden opgetreden tegen degenen die het park vervuilen, vindt maar liefst 91 procent van de ondervraagden. 
Van deze meerderheid vindt 77 procent dat de aanpak van vervuiling van het stadspark  moet geschieden door meer handhaving in te zetten.

Mentaliteit
Deelnemers aan het panel laten weten dat het volgens hen vooral een mentaliteitskwestie is. “Afval wordt vooral ‘s avonds gedumpt door hangjeugd. Zij nemen niet de moeite om troep op te ruimen. Het zijn onopgevoede types.”

Als vervuilers op heterdaad worden betrapt moet  het niet enkel blijven bij het uitschrijven van boetes, vinden veel leden van het panel. “Vervuilers moeten zelf met prikkers het park opruimen”, aldus een lid van het panel.

Meer bakken
Van de kleine minderheid die de oplossing niet ziet in meer handhaven, opperen sommigen dat het een kwestie is van meer prullenbakken plaatsen in het stadspark. 

Panel
Wilt u meedenken en meepraten over relevante zaken die spelen bij u om de hoek? Dat kan door plaats te nemen in een TiP-burgerpanel. De panels zijn een initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek en de VIA-Limburg weekkranten.

Inwoners die zich aanmelden voor het burgerpanel krijgen via e-mail vragen en stellingen voorgelegd over zeer uiteenlopende onderwerpen. Deelname is gratis en is volledig anoniem. 

Meer informatie: www.tipmaastricht.nl
Aanmelden bij het Burgerpanel kan HIER.https://enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tipmaastricht-nl