Minder inbraken, maar meer overlast in Brunssum

Print
Minder inbraken, maar meer overlast in Brunssum

Afbeelding: iStock

Brunssum - Fors minder inbraken in Brunssum, maar bijna dubbel zo veel meldingen van jongeren- en burenoverlast in 2017. Het Jaarverslag Integrale Veiligheid vertoont een gemengd beeld.

Het aantal woninginbraken daalde afgelopen jaar in Brunssum met 50 naar 118. In 2016 was er nog een stijging. Afgelopen jaar is het aantal diefstallen uit garages, schuurtjes en tuinhuisjes in de gemeente ruim gehalveerd: van 173 naar 68. Een jaar eerder steeg dat aantal juist fors. Ook zijn in 2017 de helft minder (brom)fietsen gestolen in Brunssum: 77 tegenover 153 in 2016.

Volgens de politie komt de daling van diefstallen en inbraken mede doordat enkele veelplegers zijn opgepakt. Er waren in 2017 wel meer inbraken bij bedrijven, instellingen en winkels.

Drugshandel
De Parelstad had ook veel minder overlast door verwarde personen. Het aantal meldingen daalde met een kwart naar 75, terwijl dat een jaar eerder juist met een kwart was gestegen. Er waren afgelopen jaar ook minder meldingen van drank- en drugsoverlast en drugshandel. Maar dat is volgens de politie een vertekend beeld. Er zijn veel illegale plantages en drugslabs, waarbij de georganiseerde misdaad volgens de politie een grote rol speelt. Afgelopen jaar zijn 22 panden gesloten vanwege overtreding van de ­Opiumwet, het flexteam greep bij 43 panden in.

Jeugd
Het aantal meldingen van jeugdoverlast steeg daarentegen wel fors: van 135 naar 248. Het gaat vaak om lawaai, intimiderend gedrag of het achterlaten van afval. De gemeente zet jongerenwerkers in en organiseert activiteiten. Overlastplekken als het Orionplein en het skatepark zijn heringericht. Een groep die voor veel overlast zorgde, is begin 2017 opgepakt. Met 29 jongeren heeft de politie of burgemeester een gesprek gevoerd om hen ervan te overtuigen dat ze zich anders moeten gedragen.

Brunssumers hadden in 2017 ook meer last van vernielingen, baldadigheid en overlast door buren. Over die laatste categorie kwamen 236 meldingen binnen, 12 meer dan een jaar eerder. Daarbij ging het in 87 gevallen om burenruzies. Er was ook meer vuurwerkoverlast. Bij het gemeentelijk meldpunt overlast gaan de meeste klachten over het dumpen van afval, verkeersoverlast en honden. Daarover zijn geen precieze cijfers.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →