Neerslagtekort naar recordhoogte, maar geen problemen met drinkwater

Print
Neerslagtekort naar recordhoogte, maar geen problemen met drinkwater

Afbeelding: iStock

Het neerslagtekort is in heel Nederland verder toegenomen. De verwachting is dat het tekort in de komende periode zal stijgen naar 266 mm. Dat is vergelijkbaar met het recordjaar 1976. Code geel, wat staat voor een dreigend watertekort, blijft van kracht.

Droogtemonitor
Dat blijkt uit de nieuwste droogtemonitor van Rijkswaterstaat. "Toch is de zaak nog niet alarmerend", zegt woordvoerder Henk Voerman. "Met de drinkwatervoorziening hebben we nergens problemen. Maar dat is maar een deel van onze waterhuishouding. Het draait nu vooral om water wat gebruikt wordt voor landbouw, industrie en, bijvoorbeeld, de vraag of de rivieren diep genoeg blijven voor scheepvaart."

Problemen
De grootste problemen doen zich voor in delen van Noord-Brabant, Limburg, de Veluwe, de Achterhoek, Twente en Drenthe. Daar is geen wateraanvoer mogelijk omdat er geen grote rivieren stromen. Hier is men volledig afhankelijk van neerslag. De door de waterschappen ingestelde beregeningsverboden (uit oppervlaktewater) zijn daarom essentieel om schade zoveel mogelijk te beperken. De waterschappen zullen er zoveel mogelijk op controleren. 

Rijn en Maas
In andere delen van Nederland blijft de aanvoer van water via de grote rivieren Rijn en Maas blijft van groot belang, nu het al zo lang niet regent. De wateraanvoer via de Rijn is in de afgelopen week gedaald en zal de komende twee weken verder dalen, maar de situatie is nog niet alarmerend. 

De afvoer bij Sint Pieter is op dit moment voldoende. De afvoer zal de komende twee weken licht dalen. De waterpeilen in het IJsselmeergebied zijn op niveau, behalve in de Veluwerandmeren.

Het zoutgehalte in een aantal watersystemen in met name het westen van het land loopt op. Om dit zoveel mogelijk te beperken wordt extra water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal.

De watervraag is en blijft de komende periode zeer hoog. Op bepaalde plekken worden aanvullende maatregelen genomen om de zoetwatervoorziening waar nodig te verbeteren, onder andere door pompen in te zetten.