Meer treinen op tijd in eerste helft 2018

Print
Meer treinen op tijd in eerste helft 2018

Afbeelding: Istock

De treinen rijden dit jaar vaker op tijd, meldt spoorbeheerder ProRail. In het eerste halfjaar van 2018 reed 92,1 procent volgens de planning. Als een marge van vijf minuten wordt aangehouden, dan arriveerde zelfs 96 procent van de treinen op tijd.

ProRail zegt dat "nog nooit eerder de treinen in Nederland zo vaak op tijd'' reden.

Toename
Op regionale lijnen kwam in het eerste half jaar zelfs 95,2 procent van de treinen op tijd op de plaats van bestemming aan. Het spoorbedrijf is te spreken over de prestaties, zeker gezien de toename van het aantal treinen en de daardoor toegenomen kans op vertraging.

Wel blijft de treinenloop kwetsbaar voor storingen van buitenaf, zoals de januaristorm of stakingen. Het aantal grotere incidenten daalt in vergelijking met voorgaande jaren niet meer. Verder hebben ook kleine vertragingen nu veel sneller een grotere storing tot gevolg heeft. ProRail spreekt van een "sneeuwbaleffect''.

OV-chip
De spoorbeheerder baseert zijn cijfers over de punctualiteit mede op OV-chipgegevens. Die geven een nauwkeurig beeld over de vraag of beloofde reistijden zijn waargemaakt.

Volgens topman Pier Eringa "blijkt maar weer eens dat we in Nederland een heel goed spoorsysteem hebben''. Hij meent dat buitenlandse spoorbedrijven er "jaloers op zijn”. Hij verwacht dat de betrouwbaarheid van de trein verder zal toenemen.

Hogesnelheidslijn
De cijfers zijn exclusief de prestaties op de hogesnelheidslijn. Daar vallen nog altijd veel treinen uit. In mei reed volgens de prestatiebarometer van ProRail slechts 81,9 procent van de snelle treinen op tijd, in januari was dat percentage nog 88,5. De HSL "piept en kraakt'', meldde NS vorige week. Dat komt mede doordat de intercity Den Haag-Eindhoven inmiddels ook gebruikmaakt van het HSL-traject.

Om de punctualiteit te verbeteren is een aanpassing van de infrastructuur nodig. NS verwacht dat de prestaties op de HSL dit jaar niet fors zullen verbeteren.