Bijna 40 procent van aangiftes gaat digitaal

Print
Bijna 40 procent van aangiftes gaat digitaal

Afbeelding: De Limburger

Het percentage digitale aangiftes is de afgelopen jaren gestaag gestegen tot bijna 40 procent. Wel viel er in 2016 een lichte kentering te bespeuren, die mogelijk samenhangt met de toen ingevoerde verplichting om DigiD te gebruiken.

Aangifte doen kan bij ieder politiebureau of aanlooppunt - los van waar het voorval zich heeft voorgedaan of de woonplaats van de aangever.

Afspraak
Wel is het noodzakelijk een afspraak te maken, stelt Anne-Miek Mols van de politie. "Bij het servicenummer 0900-8844 weet men precies hoe de capaciteit op de verschillende politiebureaus is. Voor eenvoudige zaken staat minder tijd. Voor zedenzaken trekken we natuurlijk alles uit de kast. In zaken met grote emotionele impact - bijvoorbeeld als ouderen het slachtoffer zijn - komen we naar de mensen toe, voorzover de capaciteit het toelaat natuurlijk."