Geschil over carnavalskleding kost Landgraaf alsnog geld

© Diana Scheilen

Onenigheid over de verkoop van carnavalskleding heeft de gemeente Landgraaf een kostenpost bezorgd van ruim dertienhonderd euro.

Marcel de Veen

Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank in Roermond.

GeschilHet geschil ontstond in februari 2017 toen carnavalsgroothandel Karnevalswierts in Heerlen zich bij de gemeente Landgraaf meldde met het verzoek op te treden tegen Van Cranenbroek op bedrijventerrein Strijthagen.

Dat bedrijf, gespecialiseerd in tuinartikelen, had het assortiment met het oog op carnaval (dat jaar van 26 tot en met 28 februari) uitgebreid met carnavalskleding en -artikelen.

ConcurrentVolgens Karnevalswierts is dat in strijd met het bestemmingsplan dat voor het gebied Strijthagen van kracht is. Van Cranenbroek wordt gezien als een concurrent omdat ze in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied opereert.

De bezwarencommissie van de gemeente Landgraaf bekeek de zaak vlak voor carnaval en nam het verzoek niet in behandeling. De commissie was van mening dat het Heerlense bedrijf niet als concurrent beschouwd kan worden van Van Cranenbroek.

BezwaarBovendien werd het verzoek niet-ontvankelijk verklaard omdat het werd ingediend door de directeur van Karnevalswierts, en niet door de bv.

De directeur van het bedrijf kan volgens de bezwarencommissie niet gezien worden als belanghebbende, de bv wel. Tegen dat besluit tekende Karnevalswierts bezwaar aan.

RechtbankUiteindelijk boog eind juni van dit jaar de rechtbank in Roermond zich over de kwestie. Die heeft nu uitspraak gedaan. De rechter geeft de gemeente Landgraaf gelijk en ongelijk.

Wat betreft het indienen van het verzoek vindt de rechtbank dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het verzoek om in te grijpen is gedaan namens de bv, en niet door de directeur. Om die reden vernietigt de rechtbank het besluit van de bezwarencommissie van Landgraaf en moet de gemeente de ­proceskosten en de griffiekosten betalen, ruim dertienhonderd euro.

De gemeente krijgt inhoudelijk echter wel gelijk. De rechtbank van Roermond is het met de bezwarencommissie eens dat Van Cranenbroek, dat is doorgegaan met de verkoop van carnavalsartikelen, niet als concurrent van Karnevalswierts kan worden gezien.