Minder asbest in Limburg dan gedacht

Print
Minder asbest in Limburg dan gedacht

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Het totale oppervlak aan asbestdaken in Limburg is een stuk kleiner dan waar tot nu toe vanuit werd gegaan. Dat maakt saneren er niet perse makkelijker op, want asbest ligt vooral op kleine schuurtjes en gebouwen.

Dit blijkt uit een inventarisatie die de provincie heeft laten uitvoeren. In totaal ligt er ongeveer 9,5 miljoen vierkante meter aan asbestdak dat voor 2024 opgeruimd moet zijn.

Tot op heden ging de provincie ervan uit dat het om een oppervlak van 12 tot wel 16 miljoen vierkante meter zou gaan. Het onderzoek dat vrijdag naar buiten is gekomen, is de eerste betrouwbare provinciebrede meting waarvoor per pand bekeken is waar zich asbest bevindt. In totaal zijn er bijna 900.000 gebouwen onderzocht. Daarvan blijkt 5,4 procent asbest te bevatten.

Schuurtjes
Een tegenvaller is dat het vooral om kleine schuurtjes en gebouwen gaat. Ongeveer de helft van de asbestdaken is kleiner dan 35 vierkante meter. Dit bemoeilijkt de sanering, omdat het om grote aantallen afzonderlijke panden gaat en omdat ze veelal van particulieren zijn die het vaak niet kunnen of willen financieren. Gedeputeerde Bob Ruers schrijft in een brief aan Provinciale Staten dat er tempo gemaakt moet worden. Om de 9,5 miljoen vierkante meter voor 2024 opgeruimd te krijgen, zal er twee keer zo snel moeten worden gesaneerd.

Uit de inventarisatie blijkt verder dat het in iets meer dan de helft van de gevallen gaat om woningen en boerderijen. Ongeveer 2 miljoen vierkante meter asbestdak is voor rekening van de industrie.