Schinnen moet oplossing voor krap viaduct zelf betalen

Print
Schinnen moet oplossing voor krap viaduct zelf betalen

Afbeelding: Annemiek Mommers

Amstenrade - Schinnen zit met het te krappe viaduct bij Nagelbeek in zijn maag. Door de Buitenring moeten daar straks veel extra vrachtauto’s onder door. De oplossing is in zicht, maar die moet Schinnen zelf betalen. Gerekend werd op een provinciale bijdrage.

De Buitenring en de aansluiting daarvan op bestaande wegen zijn voor kosten van de provincie. Maar het knelpunt bij het viaduct Nagelbeek mag Schinnen zelf betalen. 

Verkeerd ingeschat
Volgens wethouder Karel Wolff van Schinnen heeft de provincie de situatie verkeerd ingeschat. "De provincie heeft destijds voorgesteld Schinnen te helpen bij eventuele problemen. Wij hoefden daarom geen bezwaar tegen de Buitenring in te dienen. De provincie heeft ons op diverse punten geholpen, maar hiermee niet. De provincie zegt dat zij niet gaat meebetalen. Wij staan nu alleen in deze casus."

Heeft de provincie Schinnen om de tuin geleid? Had Schinnen alerter moeten zijn? Wolff vindt het een moeilijke vraag. "De discussie in de raad over wel of niet bezwaar maken was fors destijds. We hebben het erbij gelaten, omdat Schinnen ook veel voordelen heeft van de Buitenring."

Nijpend
De provincie laat weten dat de kwestie Nagelbeek al lang nijpend is. "De ruimte is daar niet breed en hoog genoeg. Maar dat staat los van de aansluiting Nuth en de Buitenring. Bij de Buitenring is nooit voorzien in een oplossing voor Nagelbeek. In de juridische procedure rond de inpassing van de Buitenring is de provincie niet verplicht om hierin maatregelen te nemen", laat de provincie weten.

De Schinnense kernen worden ontlast door de Buitenring. Maar de situatie bij de op- en afritten van de A76 bij Nagelbeek verandert totaal door de aanleg van de turborotonde tussen Nuth en Schinnen en dus indirect door de Buitenring. Alle verkeer tussen A76 en Schinnen moet in beide richtingen via de turborotonde en Nagelbeek. Vooral voor vrachtauto’s vanaf bedrijventerrein de Breinder wordt het hangen en wurgen om de bocht te halen.

Drie ton
Bij de eerste schetsen ging de nieuwe bocht door het huis op de hoek Nutherweg-Nagelbeek heen, wat onteigening vereiste. Daar heeft Schinnen geen geld voor. Volgens Wolff wordt nu gedacht aan de verlegging van het fietspad onder het viaduct tot achter de pilaren. Dat creëert een bredere rijbaan en meer ruimte voor vrachtauto’s om een bocht te maken. Kosten: drie ton.

Eigenaar Rob Boesten van Quanjel Snowsport langs de oprit vermoedt dat dit ontwerp te weinig ruimte oplevert. Ook eigenaar Han Hermans van de twee hoekpanden ziet het somber in. "Het gaat niet lukken. Bij een vrachtauto met aanhanger loopt het vast. En vrachtauto’s vanaf de turborotonde linksaf naar Hegge wordt ook een probleem."

Volgens Wolff moet er voor 1 januari een besluit zijn. "Er volgt nog overleg met alle belanghebbenden. Maar onze verkeersafdeling zegt dat de berekende boogstralen afdoende zijn. Die oplossing haalt nét een voldoende. En we hopen nog steeds dat de provincie ons helpt." Zo had de gemeente Schinnen het namelijk opgevat.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →