Verontwaardiging over Indonesië-tweet Maastrichtse universiteitsbaas

Rector Magnificus Rianne Letschert© De Limburger/Laurens Eggen

Een tweet van Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht, heeft tot nogal wat verontwaardigde en afkeurende reacties geleid.

Redactie

Het commentaar was hier en daar zo heftig dat Letschert zich genoodzaakt voelde haar opmerkingen op Twitter nader uit te leggen.

Letschert is momenteel op vakantie in Indonesië. Ze twitterde in het weekend dat ze daar genoot van "de rijkheid van verschillende culturen die naast en met elkaar leven." Ze voegde eraan toe: "...en probeer niet aan Blok te denken."

Onder vuurDat was een verwijzing naar minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, die vorige week onder vuur kwam te liggen na uitspraken over de multiculture samenleving. Blok zei onder meer geen land te kennen waar mensen van verschillende culturen in vrede samenleven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Twitteraars reageren met grote verbazing en soms woede op de suggestie van Letschert, dat in Indonesië de diverse bevolkingsgroepen in pais en vree leven. Ze wijzen erop dat geweld en haat tussen etnische en religeuze groepen in Indonesië aan de orde van de dag is.

ToeristDe Maastrichtse universiteitsbaas komt in een nieuwe tweet terug op de ophef die ze veroorzaakte. "Geloof dat mijn tweet wat losmaakt. Ben me heel erg bewust van onderdrukking hier." Ze zegt niet als rector maar als toerist in Indonesië te verblijven. "Wat ik als toerist zie, geeft een beeld van verbondenheid tussen lokale dorpelingen."

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.