Overlast varkens aanpakken in Limburg

Print
Overlast varkens aanpakken in Limburg

Afbeelding: iStock

De provincie mikt in de Peelregio op het terugdringen van de stankoverlast door varkenshouderijen met veertig tot vijftig procent. Dat wil de provincie bereiken door sanering van meerdere zogenoemde knelpuntbedrijven en investeren in nieuwe technieken in stallen.

Bij de sanering heeft gedeputeerde Hubert Mackus een reductie van het aantal varkens in Limburg met 150.000 voor ogen. Limburg telt nu een kleine twee miljoen varkens.

Zes gemeenten
Knelpunten met stankoverlast door varkensbedrijven doen zich vooral voor in de zes Peelgemeenten (Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert). Mackus wil onder meer in samenwerking met die gemeenten en varkensboeren komen tot een gerichte aanpak van knelgevallen.

Kansen
De gedeputeerde ziet daartoe kansen nu het Rijk landelijk 200 miljoen euro heeft uitgetrokken voor warme sanering en innovatie in de varkenssector. De provincie hoopt dat de Limburgse varkenssector van dat bedrag zeker 20 miljoen euro binnen kan halen.

Bij de verdeling van de gelden beoordeelt het Rijk aanvragen van varkenshouders. Een belangrijk criterium bij het toewijzen van gelden is of de investering leidt tot het oplossen van knelpunten, heeft Mackus begrepen.

Keukentafel
Om Limburgse varkensboeren te stimuleren zich aan te melden voor de regeling wil de provincie letterlijk de boer op. Mackus wil teams met onafhankelijke deskundigen op pad sturen die daarover aan de keukentafel met varkenshouders in gesprek gaan.

Hij benadrukt dat hij niet verwacht dat alle knelpuntgevallen opgelost kunnen worden.

Stoppen
Mackus wees al eerder op het belang van een stoppersregeling. Dat maakt het mogelijk dat meer oudere varkenshouders die niet meer investeren in hun bedrijf kunnen stoppen.

Het zijn volgens de provincie verhoudingsgewijs vaak oudere stallen die voor veel stankoverlast zorgen. Mackus liet eerder al weten dat volgens hem de overlast van intensieve veehouderij omlaag moet.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →