‘Referendum door raad onterecht afgewezen’

© ANP

De gemeenteraad heeft op onterechte gronden eind vorig jaar een referendum over de renovatie van Sittardse volkstuintjes geblokkeerd. Dat vindt de bezwaarschriftencommissie.

Erwin Schmidt

Anique Hoekstra van actiegroep Red de Tuinen vroeg eind vorig jaar de gemeente om een volksraadpleging te houden. Ze wilde weten of de inwoners van Sittard-Geleen de historische onderbouwing accepteerden voor de aanleg van een buitengracht op de oostelijke schootsvelden in Sittard. Hiervoor zouden zeven volkstuintjes moeten wijken.

RechtsgeldigDe gemeente schakelde professor Douwe Jan Elzinga (Staatsrecht) in om te beoordelen of het referendumverzoek rechtsgeldig was. Elzinga oordeelde dat dit inderdaad het geval was, zo zeer zelfs dat hij waarschuwde dat het alsnog afwijzen ervan ‘een juridisch uiterst kwetsbare beslissing’ zou zijn.

Toch besloot een meerderheid van de toenmalige gemeenteraad (CDA, GOB, D66, PvdA en Lokaal Belang) het verzoek af te wijzen. Zij volgden de redenering van Burgemeester en Wethouders dat een referendum over de kwestie het project zou vertragen, waardoor provinciale subsidie in gevaar zou komen, waaraan een deadline gesteld zou zijn.

BezwaarHoekstra tekende bezwaar aan tegen het raadsbesluit. In een nu naar buiten gekomen stuk van 24 mei adviseert de Commissie voor Bezwaarschriften B en W om dat gegrond te verklaren. De commissie kan de motivering van het raadsbesluit om het referendumverzoek ter zijde te schuiven niet volgen.

Volgens de commissie is duidelijk dat het referendum ging over een deel van het project dat pas na november 2018 wordt uitgevoerd. Er was derhalve alle tijd voor het houden van het referendum.

Mogelijkheden voor aanpassingBovendien stelt de commissie vast dat de subsidiebeschikking van de provincie ‘mogelijkheden biedt voor aanpassing’. De gemeente had de provincie kunnen vragen soepel om te gaan met de deadline voor het project in verband met de te houden volksraadpleging. Niet is gebleken dat het college dat heeft gedaan.

Hoekstra zegt ‘alweer gelijk te hebben gekregen’ en dat het vorige stadsbestuur en een raadsmeerderheid ‘voorbij is gegaan aan onze rechten als inwoners’. Ze zegt te hopen dat het nieuwe stadsbestuur leert van de fouten van het vorige.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee