Neerslagtekort wordt hoger dan in 1976

Print
Neerslagtekort wordt hoger dan in 1976

Afbeelding: De Limburger

Het neerslagtekort stijgt in de komende twee weken naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe.

Het KNMI voorziet nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal gaan oplopen. Dat staat in de Droogtemonitor van het Watermanagementcentrum Nederland. Dit is een samenwerking van Rijkswaterstaat, waterschappen, provinciebesturen en KNMI. Vanwege de droogte hebben die partijen de koppen bij elkaar gestoken een crisisberaad van de Landelijke Commissie Waterverdeling.

In 1976 was de aanvoer van het rivierwater zo gering dat dit leidde tot code rood en dreigende landelijke crisis. In 2003 vormde het een probleem dat het aangevoerde water zo warm was dat elektriciteitscentrales moeilijk konden worden gekoeld. 

Dijkbewaking
Zo erg is het op dit moment nog niet. Rijkswaterstaat heeft besloten op te schalen van droogtefase 1 naar droogtefase 2. Deze zogenoemde 'code oranje' betekent dat er een 'managementteam watertekorten' wordt geformeerd.

Bij fase 2 ligt de nadruk op veiligheid. Vandaar dat vooral wordt ingezet op dijkbewaking. Daarna volgen maatregelen voor respectievelijk de drinkwatervoorziening, scheepvaart en landbouw. Mogelijk volgen ook maatregelen als een eventueel sproeiverbod of het dichthouden van sluizen.

Zelden
Code oranje komt in Nederland zelden voor. "Alleen in 2003, 2006 en 2011 is het eerder voorgekomen dat er sprake was van een watertekort", licht meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza toe. "De overtreffende trap, code rood, vond alleen plaats in de jaren 1976 en 2003."