Noodtoestand bij Limburgse visvijvers door droogte en hitte

Print
Noodtoestand bij Limburgse visvijvers door droogte en hitte

Visvijver de Driepoel is idyllisch gelegen in natuurgebied Daniken aan de rand van Geleen. Afbeelding: Ërmindo Armino

Door de almaar voortdurende droogte en hitte is de toestand in menige visvijver in Limburg kritiek. Vissen vechten voor hun leven. Ook in de Driepoel in Geleen is het alle hens aan dek.

De extreme droogte die ook deze provincie al weken in haar greep houdt, zorgt voor precaire situaties in heel wat visvijvers in Limburg. De explosief gestegen temperatuur van het vijverwater in combinatie met het almaar dalende zuurstofgehalte en waterpeil vormen een acute bedreiging voor de vispopulatie.

Crisisberaad
Gemeenten, het Waterschap Limburg en hengelsportverenigingen erkennen dat er sprake is van een noodtoestand. In diverse plaatsen voeren betrokken partijen vrijwel dagelijks crisisberaad over te treffen noodmaatregelen die massale vissterfte moeten voorkomen. Het waterschap heeft verzoeken om noodhulp ontvangen voor enkele grote visvijvers in Simpelveld, Reuver en Geleen, zegt woordvoerder Arny Raedts. In de Driepoel, een ruim bemeten visvijver in natuurgebied Daniken aan de rand van Geleen, is de situatie ronduit precair. De plas herbergt vele duizenden vissen, waaronder karpers, brasems en snoeken. "In gewicht omgerekend zwemt hier minimaal elfduizend kilo vis rond. De dieren hebben het extreem zwaar. Ze verkeren louter nog in de overlevingsmodus, dat merk je heel goed aan hun gedrag”, zegt commissaris Wil Verdonschot van hengelsportvereniging Maurits.

Temperatuur
Het lage zuurstofgehalte en de hoge watertemperatuur, die in de vijver nu rond de 26 graden schommelt, zorgen voor onrust en bezorgdheid onder de circa 400 leden. "Normaal gesproken ligt die temperatuur zo’n 10 graden lager”, legt voorzitter Huub Notten uit. Het waterpeil is al minstens dertig centimeter gezakt. Ook dat zorgt voor stress bij de vissen. "Die moeten het nu met veel minder water doen.” Geluk bij een ongeluk is dat de Driepoel beschikt over twee zuurstofpompen en een eigen - zij het kleine - bron.

Hoe dan ook stijgt de kans op de uitrol van een noodscenario met de dag. Bij wijze van hoge uitzondering geeft het waterschap via een noodontheffing toestemming om water uit de naburige Geleenbeek over te pompen naar de bedreigde vijver, bevestigt Raedts. "Maximaal 1000 kuub en onder de strikte voorwaarde dat de waterafvoer in de beek niet onder de 25 procent zakt.”

Nadelen
Gemeentewoordvoerster Janneke Peeters laat weten dat deze ‘ultieme’ maatregel als ‘allerlaatste redmiddel’ wordt ingezet. "Alleen als het echt niet anders kan, want er kleven ook nadelen aan.” De waterschapswoordvoerder onderschrijft dit: "Het water in de Geleenbeek is voedselrijk, dat werkt algengroei fors in de hand. En dat is weer slecht voor het zuurstofgehalte.”

Met het oog op de crisissituatie monitoren ecologen de Driepoel en andere vijvers bijna dagelijks. De meest waarschijnlijke optie is dat de gemeente de ernaast gelegen Kweekvijver drooglegt en het water overpompt naar de Driepoel. Bij die niet alledaagse operatie wordt de vispopulatie in de Kweekvijver ‘afgevangen’ door een gespecialiseerd bedrijf. Peeters: "Er komt een punt dat we keuzes moeten ­maken welke vijvers we helaas niet meer in stand kunnen houden.”