Pestgedrag en intimidatie bij gemeente Maastricht

Print
Pestgedrag en intimidatie bij gemeente Maastricht

Afbeelding: iStock

Ongewenst gedrag komt op de werkvloer bij de gemeente Maastricht vaker voor dan bij andere gemeenten. Werknemers worden geïntimideerd, gepest en/of gediscrimineerd.

Dit blijkt uit een onderzoek naar omgangsvormen. Vorig jaar onderzocht de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) de arbeidsomstandigheden bij de gemeente. Vervolgens heeft Maastricht een eigen intern onderzoek laten uitvoeren. De Inspectie SZW is daarbij, nadat er nieuwe klachten waren binnengekomen, begonnen met een nieuwe inspectie.

Ongewenst
Uit het intern rapport blijkt dat 16,8 procent van de werknemers (119 medewerkers) die deelnamen aan het onderzoek, afgelopen jaar geconfronteerd is met ongewenste aandacht.

Bij andere onderzochte gemeenten (dat zijn er 6) is dat percentage gemiddeld 13,8. Bijna 10 procent (70 medewerkers, in totaal 417 voorvallen) zegt te worden gepest, dat is bijna het dubbele vergeleken met het gemiddelde van de andere plaatsen. 88 werknemers (12,3 procent, het gemiddelde ligt op 10 procent) voelen zich geïntimideerd, vooral door leidinggevenden. Zo mijden werknemers personen en plekken omdat ze daar angstig van worden. Ze hebben last van beelden/herinneringen die ze niet van zich af kunnen zetten of worden bijvoorbeeld neerslachtig als ze aan bepaalde voorvallen denken.

Dialoog
De onderzoekers van het Amsterdamse Onderzoek&Adviesbureau SKB benadrukken dat alle 1600 medewerkers van de gemeente gevraagd is deel te nemen aan het onderzoek, maar dat ‘het responspercentage ligt op slechts 45 procent en 716 medewerkers betreft’. Waarom het merendeel de vragenlijst niet heeft ingevuld, is onbekend. ‘De respons is laag. Is het omdat ze er niet mee te maken hebben gehad of omdat men zich niet veilig heeft gevoeld om deel te nemen?’, schrijven de onderzoekers, die aanbevelen dat werknemers met elkaar de dialoog aangaan. ‘Want betrokkenen zijn zich veelal onvoldoende bewust dat gedrag door de ander kan worden gezien als intimidatie, pesten of discriminatie.’

In een reactie laat de gemeente Maastricht weten dat ‘de resultaten van het onderzoek een opschuddende werking hebben gehad. Elk geval van pesten of intimideren is er een te veel.’ De gemeente gaat samen met de ondernemingsraad een plan van aanpak rond het thema ongewenst gedrag opstellen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen voor nog geen 1,50 per week.

Bekijk de aanbieding →