Het blijft maar droog... Wat nu?

Print
In het hele land is sinds gisteren officieel een watertekort. Ondanks allerlei maatregelen die soms al weken van kracht zijn. Mag je nou nog douchen en de tuin sproeien? Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, een overzicht.

In sommige delen van Nederland was er al langer sprake van, maar nu is in het hele land sprake van code oranje wat de droogte betreft: er wordt meer water verbruikt dan er door neerslag en via rivieren bijkomt.  De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, waarin alle belangrijke organisaties op het gebied van water zijn vertegenwoordigd, heeft daarom opgeschaald naar droogtefase 2. Vanaf nu worden maatregelen om de droogte aan te pakken niet meer lokaal maar landelijk genomen. 

Burgers 
Er is nog steeds ruim voldoende drinkwater beschikbaar. Omdat het verbruik door de warmte fors is toegenomen, roept drinkwaterbedrijf Vitens gebruikers wel op extra zuinig aan te doen en onnodig gebruik te vermijden. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien en korter of minder vaak te douchen. 

De tuin besproeien met oppervlaktewater is op veel plekken niet toegestaan. Door de hitte neemt de kwaliteit van het oppervlaktewater af, waardoor botulisme, blauwalg en vissterfte toenemen. Aangeraden wordt alleen te zwemmen bij officiële zwemplaatsen en de kwaliteit daarvan in de gaten te houden via de site zwemwater.nl. Daarop is te zien dat het meeste zwemwater nog prima is. Laat je hond niet drinken uit sloten en beken.

Boeren
Voor de Achterhoek heeft waterschap Rijn en IJssel boeren en burgers verboden water uit sloten, beken en ander oppervlaktewater te gebruiken om het land te besproeien. Rond natuurgebieden bij Ruurlo, Doetinchem en Doesburg mag daarvoor ook geen grondwater worden gebruikt. 

Ook op de Vallei en de Veluwe, Noord-Limburg en bijna geheel Oost-Brabant geldt een verbod op gebruik van oppervlaktewater. Voor het gebied van waterschap Rivierenland (Betuwe, Land van Maas en Waal) geldt dit alleen tussen 9.00 en 18.00 uur. Op die uren verdampt bij het sproeien op de akkers 30 tot 50 procent van het water.

Scheepvaart
Door de dalende waterstand in de rivieren, kunnen schepen niet meer maximaal beladen worden. Globaal kunnen schippers momenteel de helft minder vracht kwijt op een schip.  Op de IJssel mogen schepen elkaar op enkele delen niet meer inhalen en passeren. Om waterafvoer te beperken worden sommige sluizen minder vaak bediend en nemen de wachttijden toe.