Ontwikkelaar hotel Koningsbosch luidt noodklok

Print
Ontwikkelaar hotel Koningsbosch luidt noodklok

Afbeelding: Curio

Koningsbosch - De ontwikkelaar van het Hiltonhotel in het klooster van Koningsbosch vreest in tijdnood te komen, met desastreuze gevolgen voor het project.

Het college van B en W van Echt-Susteren heeft besloten dat er een tweede aanvullend bibob-onderzoek nodig is om te kunnen beoordelen of projectontwikkelaar Gelasius een vergunning krijgt. Een dergelijk onderzoek focust op de vraag of de mogelijkheid er is of crimineel geld in het project vloeit.

Geen vergunning
Eind vorig jaar concludeerde het Landelijk Bureau Bibob (LBB) nog dat er in het geval van de ontwikkelaar Gelasius en het hotelproject in Koningsbosch ernstig gevaar is dat de vergunning voor het project wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld of wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Het college van Echt-Susteren heeft zodoende vorig jaar besloten om voorlopig nog geen vergunning te verlenen.

Gelasius heeft een zienswijze ingediend op het bibob-advies, waarin ze haar standpunt uiteen heeft gezet. Gelasius stelt dat er helemaal niets mis is met de financiering van het project en dat het LBB een onjuiste conclusie trekt. In eerste instantie leidde dit tot een eerste aanvullend onderzoek, waar ook weer door Gelasius op is gereageerd. Dit heeft het college ertoe bewogen om nog een extra onderzoek in te stellen.

Lees ook: Koningsbosch start actiegroep voor Hiltonhotel

'Drastische maatregelen'
Gelasius vreest nu de door de beoogde exploitant van het hotel, Hilton, gestelde deadline niet te kunnen halen. "Hilton heeft ons tot september de tijd gegeven om te beschikken over de vergunning", verklaart Gelasius-directeur Jan Stor, die stelt dat als uiteindelijk de vergunning niet voor die tijd binnen is dat zijn bedrijf zich zal beraden op 'drastische maatregelen'. De gemeente zegt dat er besloten is tot het extra bibob-onderzoek vanuit 'zorgvuldigheidsoverwegingen'. De gemeente wil nog niet inhoudelijk op de kwestie ingaan, maar stelt wel dat de aanvankelijke conclusie van het Bibob-onderzoek niet is gewijzigd na het eerste aanvullende onderzoek.

Het college heeft bij het bibob-bureau wel aangedrongen op enige spoed bij het extra onderzoek.