Raad van State: Solar terecht aan banden gelegd

Print
Raad van State: Solar terecht aan banden gelegd

Afbeelding: MITCHELL GIEBELS

De rechtbank heeft in 2017 terecht geoordeeld dat de gemeente Roermond strengere (geluids)eisen moest stellen aan het Solarfestival. Dat is het oordeel van de Raad van State, die woensdag uitspraak deed in het hoger beroep dat de gemeente en Solar hadden aangespannen. De omwonenden zijn daarmee door ’s lands hoogste bestuursrechter op de belangrijkste punten in het gelijk gesteld.

Of de uitspraak gevolgen heeft voor komende edities van Solar valt nog te bezien. De zaak waar Raad van State zich over boog, ging over de editie van 2015. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente al een aantal zaken aangepast.

Maar de omwonenden zijn het nog steeds niet met bepaalde onderdelen in de vergunning eens. Vandaar dat ze ook een rechtszaak hebben aangespannen tegen de vergunning die vorig jaar is verleend. Die moet nog behandeld worden. De omwonenden verwachten met de uitspraak van de Raad van State nu wel sterker te staan.

Isolatie
Een belangrijke vraag waar de Raad van State zich over moest buigen, was of de gemeente bij het bepalen van geluidsnormen rekening moet houden met de mate van isolatie van huizen. Nee vond de gemeente, die uitging van een gemiddelde waaraan elke woning zou moeten voldoen en daarop de geluidsbelasting op de gevel baseerde.

Ja, oordeelde de rechter en zegt nu ook de Raad van State. Het gaat er immers om dat geluidsoverlast binnen in huis aanvaardbaar is. Omdat de gemeente in 2016 het aantal decibel dat bij woningen mag worden geproduceerd al had teruggebracht, hoeft ze daar volgend jaar niks meer aan te veranderen.

Muziek terugdraaien
Datzelfde geldt voor de tijd waarbinnen Solar de muziek teruggedraaid moet hebben als die boven de opgelegde normen komt. Voorheen was dat vijf minuten; na de uitspraak van de rechter zag de gemeente zich genoodzaakt al na 1 minuut boetes op te leggen.  Dat blijft zo. Volgens de Raad van State is er geen reden waarom de gemeente af zou mogen wijken van regels in een provinciale geluidsnota.

Resteren twee punten waarop mogelijk in de toekomst iets gaat veranderen. Ten eerste de eindtijd op de camping. Die is half twee ’s nachts terwijl de provinciale geluidsnota één uur voorschrijft. De Raad van State ziet geen reden om hiervan af te wijken, mede omdat een aantal woningen zeer dicht bij de camping ligt. De gemeente heeft dit probleem de afgelopen twee jaar proberen te ondervangen door de drie podia op de camping geleidelijk te laten sluiten. Of die oplossing afdoende wordt bevonden in de nog komende rechtszaak over de editie 2017 is zeer de vraag.

Nachtelijke geluiden
Dat geldt ook voor nachtelijke geluidshinder van geschreeuw op de camping. Daar heeft de gemeente geen rekening mee gehouden, omdat de Noorderplas waar Solar plaatsvindt nu eenmaal een recreatieve bestemming heeft en er wel vaker nachtelijke geluiden zijn. De Raad van State volgt ook hierin de uitspraak van de rechtbank dat de gemeente hier wel degelijk rekening mee dient te houden. Mogelijk door geluidwerende maatregelen.

Een woordvoerder laat namens de buurt weten “blij te zijn dat we alsnog ons gelijk hebben gekregen”, maar het te betreuren dat daar zo’n lange juridische strijd voor nodig was. “Als er van meet af aan ook met de belangen van de bewoners in de Weerd rekening was gehouden, had het niet zover hoeven komen.”

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen