Groeve Sweijer in Simpelveld open voor wandelaars

Print
Groeve Sweijer in Simpelveld open voor wandelaars

Afbeelding: Luc Lodder

Bocholtz - Wandelaars krijgen toegang tot een deel van groeve Sweijer. Simpelveld heeft daarover overeenstemming bereikt met Natuurmonumenten en een grondeigenaar.

Een natuurgebied in Simpelveld, de voormalige dagbouwgroeve Sweijer, is vanaf eind dit jaar deels toegankelijk voor wandelaars. Daarmee wordt een wens van het Simpelveldse college van B en W ingewilligd. Inmiddels is overeenstemming bereikt met Natuurmonumenten en een grondeigenaar zodat een wandelpad aangelegd kan worden.

Voetpaden
Recreatie in het gebied wordt door burgemeester en wethouders als een meerwaarde voor de gemeente omschreven. Groeve Sweijer ligt ingeklemd tussen Vingweg, Rolduckerweg en A76. In dat gebied liggen (voormalige) historische voetpaden, zoals door de graslanden van Waalbroek. Getracht wordt een betere natuurverbinding te maken met het Imstenraderbos. Onder meer door poelen in te richten voor libellen, rugstreeppad en vroedmeesterpad die in de Sweijer goed gedijen.

De gemeente wil bij de aanleg van de voetpaden samenwerking zoeken met de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het is de bedoeling om vluchtelingen te betrekken bij de werkzaamheden.

Dieren
In de voormalige groeve werd zand en wind gewonnen. De Sweijer kwam in 1996 in handen van Natuurmonumenten. Die organisatie heeft het beheer steeds gericht op padden, salamanders en andere diersoorten in het gebied. Natuurontwikkeling met meer biodiversiteit kwam echter door omstandigheden nooit goed tot stand.

In 2015 konden Natuurmonumenten en IKL dankzij het Europese project RESTORE de groeve herinrichten. Het beheer is nu gericht op het verbeteren van de leefgebieden van zeldzame en bedreigde soorten planten en dieren. Vanwege de vaak grote variatie in reliëf en bodem zijn verlaten groeves hier zeer geschikt voor. De grote variatie in landschappen is aantrekkelijk voor amfibieën, reptielen, libellen en andere insecten. Door het versterken van de kwaliteit en de variatie is meer ruimte voor andere soorten ontstaan.