Nieuw asielzoekerscentrum Maastricht gaat in 2020 open

Print
Nieuw asielzoekerscentrum Maastricht gaat in 2020 open

Het asielzoekerscentrum in Limmel, Maastricht op archiefbeeld. Afbeelding: De Limburger

Niet bodemverontreiniging maar onenigheid over de kosten is de oorzaak van de vertraging bij de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum langs de Maas.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum (azc) aan de Francois de Veijestraat in Maastricht. Op de plek van het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat - naast de MediaMarkt - moet straks plek zijn voor zeshonderd mensen.

Aanbesteding
In eerste instantie moest het azc langs de Maas al in 2017 opengaan. Later werd de planning bijgesteld naar augustus 2019. Volgens de laatste berichten moet de bouw van het nieuwe azc eind volgend jaar klaar zijn en kan het voorjaar 2020 in gebruik worden genomen.

De vertraging is het gevolg van de (te) hoge kosten. De aanbestedingsprocedure leidde niet tot het gewenste resultaat. Het COA is in ­onderhandeling met aannemer BAM en heeft een initiatief­aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Het kantoorpand deed van 2000 tot 2005 ook al dienst als azc maar wordt nu geheel vernieuwd en geschikt gemaakt als permanente opvang voor een periode van vijftien jaar.

De vertraging heeft niet te maken met bodemvervuiling, antwoordt wethouder Mara de Graaf (Welzijn, SP) op schriftelijke vragen van twee leden van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB).

Limmel
Aanleiding voor de vragen van de SAB was het nieuws dat het COA tijdelijk asielzoekers opvangt in twee woonhuizen aan de Korvetweg in Limmel. Volgens De Graaf gaat het op die plek om een heel andere doelgroep, namelijk kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen maar om uiteenlopende redenen - hun seksuele geaardheid of geloofsovertuiging bijvoorbeeld - nog niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Zij worden tijdelijk opgevangen door de Stichting Vlot, onderdeel van het Leger des Heils.

In het verleden had Vlot de beschikking over twee appartementen aan de President Rooseveltlaan. Maar na de sloop van die flats moest er vervangende woonruimte gezocht worden. Het gaat om acht mensen. Op jaarbasis worden er vijftien tot twintig mensen tijdelijk ondergebracht.

Sinds de sluiting van het azc in de voormalige gevangenis Overmaze in Limmel vorig jaar en de opvang in Malberg afgelopen mei, heeft Maastricht alleen nog een tijdelijke ­opvang in het Villapark.