Kortingen voor lage inkomens bij sportieve activiteiten

Print
Kortingen voor lage inkomens bij sportieve activiteiten

Afbeelding: ANP

Nederweert - Nederweertenaren met een laag inkomen krijgen forse kortingen voor sportieve en culturele activiteiten. Bovendien kunnen ze een ‘meedoenpas’ aanschaffen om in Weert en Nederweert met de bus te kunnen reizen.

Volwassenen in Nederweert die moeten leven van een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari korting krijgen voor sportclubs, sociale, educatieve en sociale activiteiten. Het maximumbedrag is 175 euro per persoon.

Bovendien kunnen de naar schatting 430 Nederweertenaren met een laag inkomen voor 100 euro een ‘meedoenpas’ aanschaffen waarmee ze tijdens daluren gratis met de bus kunnen reizen binnen de gemeentegrenzen van Weert en Nederweert. Ook dit bedrag kan worden betaald uit de zogenoemde ‘meedoenregeling’. In dat geval blijft nog 75 euro over voor bijdragen in de kosten voor een abonnement op de bibliotheek, het lidmaatschap van een vereniging of de entreekosten voor musea, zwembad of pretpark.

Sociaal isolement
Met de bijdrage in de kosten voor activiteiten wil de gemeente ervoor zorgen dat ook mensen met een laag inkomen kunnen participeren in de maatschappij. Zo hoopt Nederweert problemen als schulden en sociaal isolement te voorkomen, om uiteindelijk ook op kosten te besparen van onder meer crisisopvang en schuldhulpverlening. Voor kinderen die in armoede opgroeien bestaan dergelijke regelingen al in de vorm van de stichting Leergeld (voor onder meer schoolreisjes, fiets of computer) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Nieuwe regeling
De kosten van de zogenoemde meedoenregeling kunnen oplopen tot 75.000 euro maar de gemeente verwacht niet dat iedereen gebruikmaakt van de regeling, omdat dit nu ook niet gebeurt met de minima­regelingen die er al zijn zoals bijzondere bijstand. De verwachting is dat de nieuwe regeling de gemeente tussen de 43.750 en 63.000 euro gaat kosten. Dat bedrag zal worden betaald uit het budget armoedebestrijding.

De regeling is bedoeld voor Nederweertenaren die minstens 6 maanden lang leven van een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm.