Graf op eigen terrein in bebouwde kom is taboe

Print
Graf op eigen terrein in bebouwde kom is taboe

Afbeelding: Arnaud Nilwik

Brunssum - Brunssum wil de aanleg van bijzondere begraafplaatsen op eigen grond toestaan, maar niet binnen de bebouwde kom. Dat staat in een voorstel voor nieuw beleid.

De gemeente wil hiervoor nieuw beleid maken, twee jaar nadat inwoner Frenk Windels zijn vrouw zonder toestemming had begraven in hun tuin. In oktober 2016 besloot de gemeenteraad dat tuingraf aan de Slesingerstraat toe te staan, op voorwaarde dat hiervoor beleid zou komen. De zaak leidde tot veel commotie en aandacht van landelijke media.

Discussie
Twee jaar later is er een beleidsvoorstel. Daarover is in de politiek stevig gediscussieerd. Belangrijkste regel is dat een tuingraf niet is toegestaan in de bebouwde kom. Dit vanwege het verstedelijkt karakter van de gemeente. Wie hier toch een graf aanlegt, moet er rekening mee houden dat de gemeente het laat ruimen, met alle negatieve gevolgen van dien.

Dertig meter
Daarnaast moet een graf altijd minimaal dertig meter van de woning, de erfgrens en de openbare weg liggen. Dat graf mag niet vanuit omliggende woningen of wegen te zien zijn. Ook mogen er geen plannen zijn voor aanpassing van de bestemming. Daarom is Brunssum terughoudend met het toestaan van tuingraven op de Oostflank, waar de gemeente ruimte wil maken voor ontwikkeling van bedrijvigheid of duurzame energie.

Met het beleid sluit Brunssum aan bij enkele gemeenten die al regels hebben opgesteld voor begraven in eigen grond. Sommige zijn strenger en eisen dat het terrein waar het graf komt minimaal enkele hectare groot is. Dat is in Brunssum niet haalbaar.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje