Sittard-Geleen stelt Wmo-rechercheur aan

Print
Sittard-Geleen stelt Wmo-rechercheur aan

Afbeelding: ANP

Sittard - Als één van de eerste gemeenten in Limburg heeft Sittard-Geleen een eigen Wmo-rechercheur aangesteld. Die gaat fraudepraktijken en andere onrechtmatigheden op het gebied van de Wmo opsporen en onderzoeken.

Hoewel pas net in dienst, heeft de nieuwe functionaris al diverse dossiers in behandeling, zo bevestigt wethouder Leon Geilen (GOB, Zorg). De bedoeling is dat het werkterrein van de Wmo-rechercheur later wordt uitgebreid met de buurgemeenten Stein en Beek.

Bordje
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvan de uitvoering in 2015 op het bordje van de gemeenten belandde, beoogt mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis te laten wonen. Met gerichte adviezen en een pakket aan voorzieningen - van rolstoel tot thuiszorg - biedt de gemeente daarbij ondersteuning. In de lokale Wmo-circuits gaan forse bedragen om. In Sittard-Geleen vorig jaar meer dan 26 miljoen euro, zo laat een woordvoerster weten.

Correct
Geilen benadrukt dat het leeuwendeel van de circa 8500 Wmo-cliënten in de fusiestad correct en te goeder trouw gebruikmaakt van voorzieningen. "Dat geldt ook voor de meeste leveranciers van hulpmiddelen en zorgdiensten. Maar het is met name in die hoek dat scherper toezicht nodig is." De werkwijze van de toezichthouder is vergelijkbaar met die van de sociale recherche die uitkeringsfraude opspoort.

Tevreden
De Wmo-cliënten in Sittard-Geleen blijken overigens in sterke mate tevreden over zowel de gemeentelijke ondersteuning als de geleverde voorzieningen. Onderzoek wijst uit dat het lokale Wmo-beleid vorig jaar op vrijwel alle aspecten duidelijk beter scoorde dan in 2016. "Een topprestatie", oordelen Geilen en teammanager zorg Yvonne Wilting. De wethouder zegt zich nu al te verheugen op 2019, wanneer voor het eerst een nationale ranglijst wordt opgesteld van de Wmo-cliëntervaringsscores in alle gemeenten. "Als we deze lijn kunnen vasthouden, behoren we tot de landelijke top."

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje