Plan voor enorm energiepark in Landgraaf

Print
Landgraaf - Er zijn plannen om een energiepark aan te leggen op de voormalige stortplaats in de Landgraafse kern Abdissenbosch. Het gaat om zo’n dertigduizend zonnepanelen en drie windmolens met een maximale hoogte van 190 meter.

Het energiepark is een initiatief van Bodemzorg Limburg, beheerder van vijftien Limburgse stortplaatsen waaronder die van Abdissenbosch, en het bedrijf NPG Energy.

25 miljoen
Met het project is een investering gemoeid van zo’n 25 miljoen euro. Het zonnepanelenpark moet in oktober 2019 operationeel zijn, de windmolens zouden in oktober 2020 moeten draaien. Het park kan negenduizend huishoudens voorzien van energie.

Positief
De gemeente Landgraaf wil meewerken aan de plannen, mits het project voordeel oplevert voor de omwonenden. Wethouder Freed Janssen (GBBL, Duurzaamheid) zegt dat Landgraaf met het park inhoud geeft aan de voortrekkersrol die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid. “Het helpt bij ons streven om in 2040 als regio Parkstad energieneutraal te zijn.”

Betrokken
Woordvoerder Patrick Mevissen van D’r Bösch, de belangenvereniging van Abdissenbosch, staat niet negatief tegenover het project. Wel wil hij dat de buurt nauw betrokken wordt bij de planvorming. Ook moet de bewoners meeprofiteren van de ontwikkelingen. “Communicatie, draagvlak en compensatie”, vat hij de verlangens van Abdissenbosch samen. 

Eerdere initiatieven
Het is niet voor het eerste dat er plannen gelanceerd worden voor een energiepark in Abdissenbosch. Eerdere initiatieven in 2009 en 2012 kwamen echter niet van de grond.