‘Ondiepe speelplas ENCI beste optie; betalen noodzaak’

Print
‘Ondiepe speelplas ENCI beste optie; betalen noodzaak’

Afbeelding: Loraine Bodewes

Natuurmonumenten is "voor eigen risico en rekening” gestart met het ophogen van de bodem van de zwemplas in de ENCI-groeve om er een ondiepe waterspeelplas van te maken.

De Stichting Ontwikkelings Maatschappij ENCI-gebied (SOME), waar Natuurmonumenten deel van uitmaakt, denkt dat een ondiepe plas (30 tot 40 centimeter) voor gezinnen met jonge kinderen de meest realistische optie is. De veiligheid kan beter worden gegarandeerd en een massale toeloop wordt voorkomen. Natuurmonumenten beheert al met succes zo’n waterspeelplas in Tiengemeenten in Zuid-Holland.

Omkeerbaar
Het volstorten van de zwemplas in de groeve is nog omkeerbaar; er is namelijk nog geen definitief besluit genomen over het natuurbad. Maar omdat ENCI deze maanden voor het laatst graaft in de groeve, was het logisch om de plas alvast met vrijgekomen kalksteen te vullen.

Volgens SOME, waar ook de provincie en de gemeente deel van uitmaken, ontkom je er niet aan om entreegeld te heffen voor de waterspeelplas. Al realiseren ze zich dat dit een gevoelig thema kan zijn. In een ‘ambitiedocument’ stelt SOME dat er "mogelijk een sentiment heerst in Maastricht dat de ENCI (de Nederlandse Staat) de Sint-Pietersberg van de Maastrichtenaren heeft afgepakt. Men claimt moreel de berg terug. Het idee om hieraan tegemoet te komen door inwoners van Maastricht gratis toegang tot de groeve te geven, met behulp van een aparte bezoekerspas.”

Gratis
Ook realiseert SOME zich dat natuur in Nederland - op de Hoge Veluwe na - gratis is. Toch is "natuurschoon niet vanzelfsprekend” en lijkt betaling noodzaak. "De fysieke situatie van de groeve (niet overal toegankelijk) zou dit concept wellicht goed toepasbaar maken.”

De gemeenteraad werd gisteravond geïnformeerd over de dilemma’s rond de ontwikkeling van de groeve. Op 1 januari 2020 mag de hele groeve open voor publiek. Om goede voorzieningen te kunnen maken en de ontwikkeling van het gebied niet lam te leggen, moet op korte termijn een bestemmingsplan gereed komen. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, van basaal tot "groots en meeslepend”.

Moeizaam
De transformatie van het gebied gaat moeizamer dan gedacht; het pionieren met de vrijgekomen groeve blijkt complex. De financiële si­tuatie van SOME is slecht; er is nauwelijks meer geld voor nieuwe ontwikkelingen. De ontsluiting van het gebied en het parkeren is lastig in te passen. De ontwikkeling van de overgangszone gaat traag.

De raad buigt zich binnenkort nogmaals over de plannen voor het gebied.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje