Windmolendebat Staten uitgesteld

Print
Windmolendebat Staten uitgesteld

Afbeelding: anp

Venlo - Het debat over het windpark in Venlo dat vrijdag in Provinciale Staten zou worden gevoerd, is met drie weken uitgesteld. Dat hebben de coalitiepartijen gezamenlijk besloten, omdat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vrijdag zou in een commissievergadering gesproken worden over de bouw van negen windmolens in de gemeente Venlo.

Het college van GS besloot vorige week dit omstreden plan door te zetten, ondanks het verzet van omwonenden en een eerder ‘nee’ van de gemeenteraad.

Beleidsvoorstel
Tegelijkertijd heeft het provinciebestuur toegezegd met een beleidsvoorstel over windenergie te komen. Daarin komen spelregels te staan die straks overal in Limburg moeten gaan gelden. Die regels gaan bijvoorbeeld over de maximale afstand van windturbines tot woonhuizen of over wat er wel en niet in natuurgebieden wordt toegestaan.

Omdat dit voorstel nog niet klaar is, willen de coalitiepartijen het nu ook nog niet over het plan in Venlo hebben. De commissievergadering is verplaatst naar 21 september. Een week later moeten partijen dan een definitief besluit nemen.