Roerdalen wijst windmolens bij De Meinweg af

Print
Roerdalen wijst windmolens bij De Meinweg af

Afbeelding: iStock

Posterholt - Roerdalen wil geen windturbines bij Nationaal park De Meinweg. Het college van B en W heeft de Duitse gemeente Niederkrüchten gevraagd plaatsing daar niet toe te staan. Tegenstanders van de molens zijn tevreden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen hebben officieel aan de gemeente Niederkrüchten gevraagd om twee gebieden bij Nationaal Park De Meinweg niet aan te wijzen als locaties waar windmolens kunnen worden geplaatst.

Het college stelt in een brief dat het plan om vier windmolens te plaatsen nog geen kilometer over de grens bij Herkenbosch ‘afbreuk doet aan de omgevingskwaliteit’. Niet alleen zijn er zorgen over de negatieve gevolgen voor natuur en inwoners. Ook wordt gevreesd voor een negatief effect op de regionale ontwikkeling en het toeristisch profiel van Roerdalen.

Belanghebbende
Verschillende fracties in de gemeenteraad hadden een motie in voorbereiding voor de ingelaste raadsvergadering van komende maandag om op die manier het college te dwingen tot het indienen van een zienswijze. "Met deze stap is het indienen van de motie niet meer nodig. Roerdalen heeft zich gemeld als belanghebbende. Ik vond de onderbouwing van het college dun, maar mogelijk dat een betere onderbouwing nog kan volgen”, vertelt VVD-raadslid Herman Nijskens.

Schimmig verhaal
Ook advocaat Paul Russell, die optreedt namens verontruste inwoners van Roerdalen, is tevreden met de stap. "Het college heeft officieel kenbaar gemaakt dat het niet wil dat die windmolens daar komen, maar de vraag blijft natuurlijk waarom dat zolang duurde en er gedreigd moest worden met een motie om ze zover te krijgen. Daarnaast blijft overeind dat er nog steeds geen volledige openheid van zaken is gegeven over wat er het afgelopen jaar tussen de Nederlandse en Duitse overheden aan contacten zijn geweest over de windmolens. Waarom zijn inwoners niet geïnformeerd, zoals eigenlijk had gemoeten? En hoe staat de provincie in dit verhaal? Ook dat is nog onduidelijk. Zolang die openheid er niet is, blijft het een schimmig verhaal.”

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat Gedeputeerde Staten op 11 september met een inhoudelijk standpunt komen.