Partijen, bonden en actiegroep Kerkrade samen tegen bezuinigingen

Print
Partijen, bonden en actiegroep Kerkrade samen tegen bezuinigingen

Afbeelding: iStock

De nieuwe alliantie ‘Sociaal Verzet’ in Kerkrade gaat via gesprekken en eventuele acties strijden tegen gemeentelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein.

Het samenwerkingsverband bestaat uit vijf politieke partijen (SP Kerkrade, Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief, Ouderenpartij Kerkrade en GroenLinks Kerkrade), twee bonden (FNV Parkstad Limburg en Katholieke Bond Ouderen) en een actiegroep (Behoud Pietershof).

Tekorten
Net als veel andere gemeenten kampt Kerkrade met ernstige tekorten bij de jeugdzorg. De gemeente acht het noodzakelijk versneld financiële maatregelen te treffen om het negatieve saldo in het sociaal domein niet te hoog te laten worden. Als eerste bezuiniging is de Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (RTCG) per direct afgeschaft.

Alliantie
De afschaffing leidde tot de nodige boosheid bij de Kerkraadse oppositiepartijen, die vinden dat er een alternatief gezocht moet worden dat de meest kwetsbare inwoners ontziet. Om een sterker blok te vormen hebben de acht eerdergenoemde organisaties besloten zich samen te pakken.

Actie
"Er komen nog veel meer bezuinigingen aan en de intentie van de gemeente is om die vooral binnen het sociaal domein te zoeken”, zegt voorzitter van de alliantie Ernst Peters. "Wij gaan middels een gesprek proberen om het college van B en W op andere gedachten te brengen. Gebeurt dat niet, dan gaan we actie voeren.”