Bezorgde burgers in actie voor veiligheid rond Chemelot

Print
Bezorgde burgers in actie voor veiligheid rond Chemelot

Afbeelding: De Limburger/Stefan Koopmans

Sittard - Enkele burgers komen met een manifest over de veiligheid rond Chemelot. Iedereen die het manifest wil steunen kan een petitie ondertekenen.

De bezorgde burgers hebben in het manifest de voorwaarden gesteld waaraan Chemelot moet gaan voldoen om het vertrouwen van omwonenden te herwinnen.

Aanleiding is het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begin dit jaar uitbracht over het chemische industrieterrein. De OVV stelde dat het niet voldoende is dat Chemelot voldoet aan de geldende wet en regelgeving, maar dat er een ambitieuzere veiligheidsvisie ontwikkeld moet worden.

Schot
Een groepje van negen burgers geeft in het manifest nu een schot voor de boeg om duidelijk te maken hoe ambitieus die visie moet zijn, bevestigt omwonende Jack Renet (tevens raadslid in Sittard-Geleen voor SPA). Niet iedereen die het manifest mee heeft opgesteld, wil dat zijn of haar naam bekend wordt.  Volgens Renet uit angst dat hun relatie met Chemelot anders mogelijk averij oploopt.

De burgers willen onder meer dat de veiligheid zo verbetert, dat schade bij calamiteiten op Chemelot beperkt blijft tot de grenzen van het eigen terrein. Het manifest stelt verder dat niet uitgesloten mag worden dat hiervoor installaties op Chemelot verplaatst moeten worden. "Omwonenden verlangen dat deze installaties op korte termijn benoemd worden en dat er plannen gemaakt en uitgevoerd worden, die de problemen oplossen”, staat in het manifest.

De duurzaamheidsomslag die Chemelot zelf wenst te maken, moet volgens de burgers ook aangegrepen worden om meteen de veiligheid te vergroten.

Aardbevingen
Ook met externe risico’s zoals aardbevingen, mogelijk neerstortende vliegtuigen of aanslagen (zowel fysiek als via internet) moet voortaan rekening gehouden worden, stellen de burgers. Verder moet gestopt worden met rangeren met treinen vol gevaarlijke stoffen in bewoond gebied, mogen alleen mensen op Chemelot werken die daar per se moeten zijn, en mag Chemelot niet verder uitbreiden ten koste van stedelijke bebouwing, stelt het manifest.

De opstellers stellen "niet tegen Chemelot, maar voor veiligheid te zijn”. Op drie bijeenkomsten willen zij hun manifest aan belangstellende toelichten (Reüniegebouw Geleen op 11 september, Barbarazaelke Geleen op 17 september en Buurtcentrum Limbrichterveld op 18 september, steeds om 19 uur). Bedoeling is verder het burgermanifest met petitie aan te bieden aan de gemeenten rond Chemelot.

Kijk voor meer informatie over het manifest op de website veiligheidrondchemelot.nl

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje